วันพฤหัสบดี, 25 กุมภาพันธ์ 2564

ทัพฟ้า ประชุม “ศูนย์สนับสนุนการถวายบิน 904”

พลอากาศโท เสริมเกียรติ ก้อนมณี ผู้บังคับการศูนย์สนับสนุนการถวายบิน 904 เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการติดต่อประสานงาน ระหว่าง หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ กับศูนย์สนับสนุนการถวายบิน 904
ที่ ห้องประชุมสำนักงาน ที่ปรึกษากองทัพอากาศ ดอนเมือง
ทั้งนี้ กองทัพอากาศ มีหน่วยที่เกี่ยวข้องเช่น ศูนย์อำนวยการเฮลิคอปเตอร์ พระราชพาหนะ และ ศูนย์อำนวยการเครื่องบินพระราชพาหนะ
ในภาพอาจจะมี 1 คน
:ข่าวกองทัพอากาศ
error: Content is protected !!