วันอาทิตย์, 7 มีนาคม 2564

สถานการณ์อ่อนไหว!

ทบ. แจ้ง แผนเคลื่อนย้าย อาวุธยุทโธปกรณ์ -ยานพาหนะ
ทหารปืนใหญ่ ต่อสู้อากาศยาน
พรุ่งนี้ จาก ลพบุรี -อ่างทอง-อยุธยา -ปทุมธานี-นนทบุรี
มา กองสรรพาวุธเบา พล.ปตอ.
หลักสี่
.
กองทัพบกแจ้งเคลื่อนย้ายกำลังพล และยุทโธปกรณ์ ของกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 3 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 เพื่อทำการซ่อมปรับปรุงในวันที่ 29 ต.ค. 63 เวลา 07.00 น.
โดยเคลื่อนย้ายจาก กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 3 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 จ.ลพบุรี
ผ่าน จ.อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี ปลายทาง กองสรรพาวุธเบา กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
จึงขอแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก
แผนกแถลงข่าว กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพบก
error: Content is protected !!