วันเสาร์, 6 มีนาคม 2564

“ผบ.กกล.เทพสตรี” เดินเลียบรั้ว ชายแดน ไทย-มาเลเซีย เยี่ยม ลูกนัอง

27 ต.ค. 2020
195
“ผบ.กกล.เทพสตรี” เดินเลียบรั้ว ชายแดน ไทย-มาเลเซีย
เยี่ยม ลูกนัอง ที่ตรึงชายแดน
ป้องกัน “โจรใต้” ข้ามไปมา
สกัดการลักลอบ นำเข้ายุทธปัจจัย จากประเทศเพื่อนบ้าน นำเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่
พร้อม คุมเข้ม คนลักลอบข้ามแดน แพร่โควิดฯ
.
“ผบ.ต้น” พลตรี ศานติ ศกุนตนาค ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 และ ผู้บัญชาการกองกำลังเทพสตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแนวชายแดนไทย- มาเลเซีย ตรวจการปฏิบัติงาน ของ “กองร้อยทหารราบที่ 5021”
และ ตรวจเยี่ยมการลาดตระเวนของชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ ตามแนวชายแดนด้าน อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
โดยเน้นการปฏิบัติตามพันธกิจ 3 ประการ ของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก (ศปก.ทบ.) เพื่อสกัดกั้นการลักลอบนำเข้ายุทธปัจจัย จากประเทศเพื่อนบ้าน นำเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่, การลักลอบขนยาเสพติด, การลักลอบขนสินค้าหนีภาษี, แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย, อาชญากรรมข้ามชาติ, การลักลอบตัดไม้ทำลายป่า
และ การป้องกันการผ่านเข้า-ออก นอกประเทศของผู้ก่อเหตุรุนแรง
โดยเน้นย้ำให้เพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันการลักลอบเข้าเมืองตามช่องทางที่ผิดกฎหมาย ซึ่งอาจเป็นการนำความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัส Covid-19 เข้าสู่ประเทศไทย
และการชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ เกี่ยวกับกระบวนการดำเนินการตามขั้นตอน ตามกฎหมายในการผ่านแดนในพื้นที่บริเวณตามแนวชายแดน อ.สะเดา จ.สงขลา
error: Content is protected !!