วันพฤหัสบดี, 25 กุมภาพันธ์ 2564

“แอร์บูล” ถวาย ผ้ากฐินพระราชทาน ที่ วัดดอนเมือง ลูกทัพฟ้า ร่วมทำบุญ กว่า1 ล้านบาท

พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ นำผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ที่ วัดดอนเมืองพระอารามหลวง เขตดอนเมือง
โดยมีคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ กำลังพลของกองทัพอากาศ และครอบครัว และ ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธี
พลอากาศเอก แอร์บูล ได้ถวายเครื่องบริวารกฐิน และเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ โดยยอดเงินที่ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกองทัพอากาศ 2563 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,124,252.50 บาท
กฐินพระราชทาน คือ กฐินที่พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน คณะบุคคล หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง นำไปถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาสในพระอารามหลวงต่าง ๆ ทั่วราชอาณาจักร
ทั้งนี้ กองทัพอากาศ ได้ขอพระราชทานผ้าพระกฐินไปทอดถวาย ณ พระอารามหลวง ที่ตั้งอยู่ใกล้กองทัพอากาศเป็นประจำทุกปี เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันเนื่องด้วยพระพุทธศาสนา
วัดดอนเมือง เป็นวัดที่ได้ตั้งชื่อกันมาแต่ดั้งเดิม เพราะพื้นที่ในบริเวณนี้เป็นที่ราบสูง เดิมเรียกกันว่า “ดอนอีเหยี่ยว” เพราะมีฝูงเหยี่ยวบินมารวมตัวกันเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ต่อมาเมื่อมีกองบินทหารบกมาตั้ง (กองทัพอากาศปัจจุบัน) จึงเรียกว่า “ดอนเมือง” วัดนี้จึงมีชื่อเรียกว่า “วัดดอนเมือง” มีฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ และถือเป็นวัดที่เก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่ช่วงสมัยรัชกาลที่ 6 ปัจจุบันมี พระปริยัติโศภณ เป็นเจ้าอาวาส
ในภาพอาจจะมี 1 คน, อยู่บนเวที, กำลังยืน และเด็ก
error: Content is protected !!