วันอาทิตย์, 28 กุมภาพันธ์ 2564

“สุราษฎร์ฯ น้ำยังท่วม ทหารพัฒนา 46 ออกสำรวจ ช่วยเหลือตามบ้านทุกหลัง ราษฎร 200 ครัวเรือน

26 ต.ค. 2020
134
“สุราษฎร์ฯ น้ำยังท่วม
ทหารพัฒนา 46 ออกสำรวจ
ช่วยเหลือตามบ้านทุกหลัง
ราษฎร 200 ครัวเรือน
เจอ น้ำท่วมสูง
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 46(นพค.46) สำนักงานทหารพัฒนาภาค 4 ส่งทหาร พร้อม รถตรวจการณ์ และรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก ออกให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ ม.2 บ้านท่าใคร ม.3 บ้านมะเลาะ ม.9 บ้านหนองรี ต.ย่านยาว อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฏร์ธานี
โดยช่วยขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง และแจกจ่ายน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัย พร้อมทั้ง ให้กำลังใจและให้ความเชื่อมั่นกับประชาชนในพื้นที่ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยได้อย่างทันท่วงที เนื่องจากเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ทำให้น้ำป่าไหลหลากท่วมบ้านเรือนราษฎร 200 ครัวเรือนน้ำท่วมสูง 30-100 ซม.
ขณะนี้ ยังต้องรอรับน้ำจากตอนบน เฝ้าระวังเป็นพิเศษ หากฝนหยุดตก คาดว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติ ภายใน 3-4 วัน
error: Content is protected !!