วันอังคาร, 2 มีนาคม 2564

“แม่ทัพภาค 4” ถก แผนการรักษาความปลอดภัย

26 ต.ค. 2020
53
“แม่ทัพภาค 4”
ถก แผนการรักษาความปลอดภัย
เกาะติดความเคลื่อนไหว
แนวร่วมผู้ก่อเหตุรุนแรง
และการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์
เตือนลูกน้อง อย่าชะล่าใจ มีสติ รอบคอบ ไม่ประมาท พร้อมตลอดเวลา
.
KK. พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ประชุม แผนรักษาความปลอดภัยวันเชิงสัญลักษณ์ เหตุการณ์วันสำคัญต่าง ๆ ของกลุ่มขบวนการ เพื่อติดตามและเน้นย้ำแผนการรักษาความปลอดภัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจยะลา
ที่ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
โดยผนึกกำลังทุกภาคส่วน บูรณาการทำงานทั้ง 3 ฝ่าย ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง
โดยมี พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา พร้อมด้วยผู้บังคับหน่วย เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมจังหวัดยะลา หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมช่วยส่วนรวม เข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบาย แผนการปฏิบัติอย่างพร้อมเพรียง
แม่ทัพภาค 4 กล่าวว่า ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายมีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา อย่าชะล่าใจ มีสติ รอบคอบ และไม่ประมาท หน่วยต้องมีความพร้อมตลอดเวลา
เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการต้องทำความเข้าใจสถานการณ์ มีการฝึกซักซ้อมการปฏิบัติเพื่อเพิ่มทักษะ และใช้ประสบการณ์ ปิดช่องโหว่ความผิดพลาดจากเหตุการณ์ในอดีต
ลดการสูญเสีย ช่วงชิงความได้เปรียบในภารกิจให้เกิดความสำเร็จในการปฏิบัติ
แม้ในปัจจุบันพื้นที่จะไม่มีเหตุการณ์รุนแรงให้เกิดความสูญเสีย แต่ก็อย่าได้นิ่งนอนใจ เพราะยังพบว่าปรากฏการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ของกลุ่มขบวนการ สร้างความปั่นป่วน ให้เตรียมการรับมือตลอดเวลา
เจ้าหน้าที่ต้องอาศัยความตื่นตัวและความร่วมมือกัน อย่าใช้ความเคยชินนำมาใช้ในภารกิจเพราะเราอาจจะเผชิญกับปัญหาในทุกเมื่อ ใช้ปฏิบัติการเชิงรุก ตรวจค้นเป้าหมาย ตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกัดในยุทธศาตร์สำคัญ เส้นทางหลัก เส้นทางรอง ทุกตารางนิ้วเพื่อจำกัดเสรีการก่อเหตุ คิดและทำให้เหนือกว่า ต้องร่วมมือช่วยกันทุกฝ่าย
โดยเฉพาะกำลังภาคประชาชนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน อาสาสมัครรักษาหมู่บ้าน ชุดคุ้มครองตำบล ได้ช่วยกระตุ้นเตือนพี่น้องประชาชน ให้ตระหนักรับรู้สร้างความเข้มแข็งปลอดภัย และให้เข้าใจสถานการณ์มากขึ้น ยิ่งเข้าช่วงที่จะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นให้เจ้าหน้าที่สร้างความเข้าใจให้การเลือกตั้งแต่ละท้องที่ใช้ความโปร่งใสไม่ใช้ความรุนแรง
หากติดขัดส่วนไหนแจ้งหน่วยเหนือ แจ้งผู้บังคับบัญชา โดยด่วนเพื่อช่วยกันแก้ไขโดยเร็ว
นอกจากนี้ในช่วงเทศกาลลอยกระทงที่จะมาถึง แม่ทัพภาคที่ 4 ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ รักษามาตรการคุมเข้มพื้นที่โดยวางกำลังรักษาความปลอดภัยเส้นทางสำคัญ และพื้นที่จัดกิจกรรม เพิ่มความระมัดระวังในการตรวจให้มีความเข้มงวดเพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนที่เดินทางร่วมกิจกรรมที่ถือเป็นประเพณีแห่งความสุขอีกด้วย
error: Content is protected !!