วันพุธ, 3 มีนาคม 2564

อาจารย์พิเศษ ต่างชาติ คนแรก ของ รร.เสธ.ทบ.

26 ต.ค. 2020
151
Welcome
อาจารย์พิเศษ ต่างชาติ คนแรก
ของ รร.เสธ.ทบ.
Lt Col Glenn Sheridan
จาก ออสเตรเลีย
พลตรี ดิเรก ดีประเสริฐ ผบ.รร.เสนาธิการทหารบก ต้อนรับ
Lt Col Glenn Sheridan. นายทหารจากกองทัพบกเครือรัฐออสเตรเลีย ที่เข้ารายงานตัว เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์พิเศษ ของ รร.เสนาธิการทหารบก เป็นเวลา 2 ปี
ทั้งนี้ เป็น การดำเนินการตาม โครงการแลกเปลี่ยน ครูอาจารย์ ระหว่างกองทัพบกไทย และกองทัพบกออสเตรเลีย
โดย นายทหารจากออสเตรเลีย เป็นนายทหารคนแรก จากต่างประเทศที่ มา ปฏิบัติงานในฐานะอาจารย์ในโรงเรียนเสนาธิการทหารบกของไทย โดยเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ ส่วนวิชาเสนาธิการกิจ
error: Content is protected !!