วันพฤหัสบดี, 25 กุมภาพันธ์ 2564

ททหารเรือ ทอดกฐินถวาย วัดปากคลองมะขามเฒ่า วัด”กรมหลวงชุมพรฯ” ยอดทำบุญกว่า 14 ล้าน

“บิ๊กอุ้ย-คุณแอ้”
พร้อม “ครูเสริฐ-คุณหญิงเอื้อทิพย์“
ราชสกุลอาภากร-พี่น้อง ชาวชัยนาท -ทหารเรือ
ทอดกฐินถวาย
วัดปากคลองมะขามเฒ่า
วัด”กรมหลวงชุมพรฯ”
ยอดทำบุญกว่า 14 ล้าน
บิ๊กอุ้ย พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ คุณแอ้ จุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมข้าราชการกองทัพเรือ ร่วมกับราชสกุลอาภากร โดย หม่อมราชวงศ์ จิยากร อาภากร เสสะเวช
และ จังหวัดชัยนาท โดย นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท
รวมทั้งพี่น้องประชาชนชาวชัยนาท คุณหญิงกอแก้ว บุณยะจินดา พลเรือเอกประเสริฐ – คุณหญิงเอื้อทิพย์ บุญทรง ได้นำกฐินสามัคคีไปทอด ณ วัดปากคลองมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
โดย มียอดบริจาคทั้งสิ้น เป็นจำนวนเงิน 14,310,034.85 บาท
ภายหลังพิธีถวายผ้ากฐิน ผู้บัญชาการทหารเรือได้มอบเงินเพื่อจัดตั้งกองทุน การศึกษาให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดชัยนาท จำนวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ (ชุมชนวัดปากคลอง) จำนวน 150,000 บาท โรงเรียนบ้านทุ่งกว้าง จำนวน 150,000 บาท และโรงเรียนวัดบ่อแร่ จำนวน 150,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 450,000 บาท
จากนั้นได้เยี่ยมชมการออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนภายในบริเวณวัด
กองทัพเรือ และจังหวัดชัยนาท ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดปากคลองมะขามเฒ่า เป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 เป็นต้นมา โดยในปีนี้นับเป็นปีที่ 24
เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา บูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ชำรุดทรุดโทรม รวมถึงการเทิดพระเกียรติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ องค์บิดาของทหารเรือไทย
รวมถึงสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในพื้นที่ และนอกจากการถวายกฐินแล้ว
กองทัพเรือ ยังได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการของกองทัพเรือ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่จาก กรมแพทย์ทหารเรือ และจังหวัดชัยนาท ให้บริการแก่ประชาชน จัดขบวนแห่องค์กฐินจากหน้าวัดไปตั้ง ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และการแสดงของวงดนตรีจากกองดุริยางค์ทหารเรือ และโรงเรียนในพื้นที่
สำหรับวัดปากคลองมะขามเฒ่านั้น แต่เดิมเป็นวัดร้างชื่อวัดอู่ทอง ต่อมา “พระครูวิมลคุณากร (ศุข)” หรือ “หลวงปู่ศุข” ได้เข้ามาอยู่ประจำและได้ทำการบูรณะฟื้นฟูขึ้นมาใหม่แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น “วัดปากคลองมะขามเฒ่า” ทั้งนี้ ได้เล่าขานกันว่า หลวงปู่ศุข มีวิชาอาคมเวทย์มนต์เก่งฉกาจ
จน พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ทรงให้ความเคารพนับถือและฝากตัวเป็นศิษย์
ภายในพระอุโบสถของวัดมีภาพเขียนฝีพระหัตถ์ของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ที่ทรงวาดร่วมกับข้าราชบริพาร
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สองภาพแรกเกี่ยวกับพุทธประวัติ อยู่ในพระอุโบสถ ส่วนอีกภาพเป็นภาพเหมือนของหลวงปู่ศุข ที่ทรงวาดได้อย่างงดงาม ประดิษฐานอยู่ในวิหาร
error: Content is protected !!