วันเสาร์, 6 มีนาคม 2564

จะ อยู่ไหน ก็ไม่ทิ้งกัน ทหาร -ชาวระนอง !!

อึกหน้าที่ของทหาร….. ดูแลชาวบ้าน ผู้ป่วยติดเตียง พิการ ด้วย ….มาเยี่ยมมาหา เดือนละ 1-2 ครั้ง….ผู้การวัฒน์ พันเอก สุวัฒน์ ทองใบ ผบ.ร.25 ส่ง พันตรี วิโรจน์ สุขด้วง มาเยี่ยม นางบังอร สินศิริ ผู้ป่วยผู้พิการกล้ามเนื้ออ่อนแรง ที่บ้าน บางริ้น เมือง ระนอง …ตามโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน.”นำข้าวสาร อาหารแห้งมาให้ ถามไถ่สารทุกข์ โดยมี อสม. ในพิ้นที่ ช่วยดูแล
error: Content is protected !!