วันอังคาร, 9 มีนาคม 2564

น้ำท่วมเขมร!!

23 ต.ค. 2020
81
“ผบ.ทบ. “พร้อมช่วย น้ำท่วมกัมพูชา
หลังน้ำท่วม “สระแก้ว-ปราจีนบุรี”
ชี้ เพราะสัมพันธ์ที่ดี ทั้งรัฐบาล-กองทัพ
สั่ง ดูแลช่วยประชาชนน้ำท่วม จนฟื้นฟุ
ในทุกพื้นที่
พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. กล่าวถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยว่า รัฐบาลและเจ้าหน้าที่ทุกระดับที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดูแลเรื่องภัยพิบัติต่างๆ ก็ปฏิบัติงานตามขั้นตอนในการดูแลประชาชน
ซึ่งขณะนี้ในพื้นที่จ.นครราชสีมา จ.สระแก้ว และจ.ปราจีนบุรีกำลังเผชิญปัญหาน้ำท่วม เมื่อสถานการณ์ดีขึ้นก็จะเข้าสู่ช่วงการฟื้นฟู โดยทางทหารจะช่วยเหลือจนกว่าจะกลับสู่ภาวะปกติ
รวมถึงบริเวณชายแดนประเทศกัมพูชาก็ประสบปัญหานี้ด้วยเช่นกัน กองทัพบกได้มีการประสานงานว่าหากต้องการความช่วยเหลืออะไรขอให้แจ้งมา ทางกองทัพบกพร้อมให้ความช่วยเหลือ เพราะเรามีความสัมพันธ์ร่วมกันที่ดีทั้งด้านรัฐบาลและการทหาร
error: Content is protected !!