วันศุกร์, 5 มีนาคม 2564

Airbull”ร่วมประชุม ผบ.ทอ.Asean ASEAN Air Chiefs Conference

“Airbull”ร่วมประชุม ผบ.ทอ.Asean
ASEAN Air Chiefs Conference
ผ่านระบบ VTC
ทัพฟ้า เวียดนามเป็นเจ้าภาพ
ทัพฟ้าไทย จ่อคิว ปี2021
ขายไอเดีย เน้น ฝึก ASEAN HADR Exercise-ASEAN HADR SOP
-Air Coordination Center-MEDEVAC-ISR-Search and Rescue-Airlift
.
พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้ร่วมประชุมผู้บัญชาการทหารอากาศอาเซียน ครั้งที่ 17 (17th ASEAN Air Chiefs Conference : 17th AACC)
ซึ่งเป็นการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Teleconference (VTC) ร่วมกับผู้บัญชาการทหารอากาศอาเซียนทั้ง 10 ชาติ
โดยมีกองทัพอากาศเวียดนาม เป็นเจ้าภาพ ภายใต้หัวข้อ “กองทัพอากาศอาเซียน : สามัคคีปรองดองและตอบสนองทันท่วงที” หรือ “ASEAN Air Force : Cohesive and Responsive”
พลอากาศโท ฐานัตถ์ จันทร์อำไพ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะ โฆษกกองทัพอากาศ เปิดเผยว่า
เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้บัญชาการทหารอากาศอาเซียนทั้ง 10ชาติแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อดำรงไว้ซึ่งสันติภาพ ความมั่นคง และความยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย
พลอากาศเอก แอร์บูล กล่าวถึงความพร้อมของกองทัพอากาศไทย ในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้บัญชาการทหารอากาศอาเซียนครั้งต่อไป ในปี 2564
โดยได้เตรียมจัดการฝึก ASEAN HADR Exercise สำหรับกองทัพอากาศมิตรประเทศอาเซียน เพื่อทดสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติในอาเซียน (ASEAN HADR SOP)
รูปแบบการฝึก มีทั้ง การฝึกแก้ปัญหาในที่บังคับการในภารกิจ ศูนย์ประสานงานทางอากาศ (Air Coordination Center) และการฝึกภาคสนามในภารกิจการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ (MEDEVAC) การลาดตระเวนทางอากาศ (ISR) การค้นหาและช่วยชีวิต (Search and Rescue) และการลำเลียงทางอากาศ (Airlift)
พลอากาศเอก แอร์บูล ได้กล่าวเชิญผู้บัญชาการทหารอากาศอาเซียน ให้พิจารณาส่งกำลังพล อากาศยาน และยุทโธปกรณ์เข้าร่วมการฝึก เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือระหว่างกองทัพอากาศอาเซียน ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในภูมิภาค
ซึ่งมิตรภาพที่แน่นแฟ้นและความเป็นหนึ่งเดียวกันของกองทัพอากาศอาเซียน จะสามารถผนึกกำลังและตอบสนองต่อภัยพิบัติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติจากธรรมชาติหรือโรคระบาดซึ่งเรากำลังเผชิญอยู่ร่วมกันในขณะนี้
error: Content is protected !!