วันพุธ, 3 มีนาคม 2564

“แม่ทัพเกรียง” พบ”จุฬาราชมนตรี”

22 ต.ค. 2020
196
“แม่ทัพเกรียง”
พบ”จุฬาราชมนตรี”
ยันเจตนารมณ์ ยึดแนวทางสันติวิธี
สร้างสันติสุขใต้
ผู้นำศาสนา สงขลา-นราธิวาส
ยัน รู้จัก รู้ใจ รู้มือ แม่ทัพ4
.
พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วย พลตรีธิรา แดหวา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เข้าเยี่ยมคาราวะ นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ที่บ้านพักจุฬาราชมนตรี ในตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
เพื่อหารือและยืนยันเจตนารมณ์สานต่อนโยบายในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้แนวทางสันติวิธี พูดคุยทำความเข้าใจเป็นหลักในการแก้ไขปัญหา
โดยมี นายศักดิ์กรียา บิลแสละ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา และผู้นำศาสนาในพื้นที่ร่วมต้อนรับ
จุฬาราชมนตรี ได้มอบแนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า ต้องใช้ความเข้าใจ เข้าถึงปัญหา และเรียนรู้ปัญหาต่าง ๆ ผ่านการพูดคุย มาสู่การแก้ไขด้วยแนวทางสันติวิธี ไม่ใช้ความรุนแรง ยึดหลักความถูกต้อง ไม่สร้างความแตกแยก เป็นกลาง สร้างความยุติธรรมแก่ทุกฝ่ายไม่สุด ไม่ตึง และไม่หย่อนเกินไป หากแต่อยู่ร่วมกันได้ท่ามกลางความหลากหลายภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
และขอเป็นกำลังใจในการทำงานให้แม่ทัพภาคที่ 4 และเจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายความมั่นคงทุกนาย เดินหน้าปฏิบัติภารกิจในการดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยต่อไป
แม่ทัพภาค 4 ยังได้ไปพบปะ
นายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส เพื่อหารือนโยบายการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ร่วมพูดคุย ขอคำชี้แนะตามแนวทางของผู้นำศาสนา ในฐานะที่เป็นผู้นำทางด้านความคิด และจุดศูนย์รวมจิตใจของผู้คนในพื้นที่ เพื่อนำมาขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ร่วมกัน
นายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า รู้จัก รู้ใจ รู้มือในการทำงาน เชื่อว่าแม่ทัพภาคที่ 4 สามารถที่จะบูรณาการเดินหน้าแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้ต่อ ไม่ต้องนับหนึ่งใหม่
พร้อมสนับสนุนร่วมมือในการช่วยแก้ไขปัญหาตามนโยบาย ด้วยความเต็มใจ
ปัจจุบันภายในสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส มีการตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของชาวบ้าน ทุกเรื่องปัญหาที่เกิดผลกระทบ เป็นเครือข่ายยุติธรรมชุมชน เพื่อเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อ สร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม ช่วยยุติความรุนแรงในพื้นที่
error: Content is protected !!