วันอาทิตย์, 28 กุมภาพันธ์ 2564

“บิ๊กบี้” บิน C295 W ลงพื้นที่ แม่สอด

“บิ๊กบี้” บิน C295 W
ลงพื้นที่ แม่สอด
สั่งคุมเข้ม ชายแดน
หลัง เกิดการติดเชิ้อโควิดฯ
.
ท่ามกลางการถูกจับตามอง
บทบาท ผบ.ทบ. กลางสถานการณ์การชุมนุม
.
พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก พร้อม บิ๊กหนุ่ย พลเอก ธรรมนูญ วิถี ผช.ผบ.ทบ. บิ๊กหน่อย พลเอกวรเกียรติ รัตนานนท์ เสธ.ทบ. และ รองเสธ อ๊อบ พลโท ทรงวิทย์ หนุนภักดี รองเสธ.ทบ. เดินทางด้วยเครื่อง Casa C-295W ลงพื้นที่ชายแดนด้าน อ.แม่สอด จ.ตาก จากที่ผ่านมา ผบ.ทบ.มักจะใช้ เครื่องบิน Embraer
ทั้งนี้ เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของกองกำลังนเรศวร ในการดูแลพื้นที่ชายแดนในช่วงสถานการณ์ COVID-19 โดยเฉพาะมาตรการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยไม่ผ่านการคัดกรอง และ เยี่ยมการทำงานของ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4(ฉก.ร.4) กองกำลังนเรศวร
พร้อมตรวจภูมิประเทศพื้นที่ช่องทางท่าข้ามธรรมชาติที่ 23 บ้านวังแก้ว และเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติงาน ณ ฐานปฏิบัติการบ้านวาเล่ย์เหนือ อ.พบพระ
โดยได้เน้นให้กำลังในพื้นที่ดำรงความต่อเนื่องในภารกิจป้องกันประเทศ แก้ไขปัญหา ความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน การเฝ้าตรวจและสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมาย ควบคู่ไปกับมาตรการป้องกัน COVID-19
ทั้งเรื่องการใช้กำลังเฝ้าตรวจ มาตรการด้านการข่าว ความร่วมมือของประชาชน ผู้ประกอบการ รวมทั้งการวาง เครื่องกีดขวางตามแนวเส้นทางธรรมชาติ ไฟส่องสว่าง
การลาดตระเวนตรวจการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ และประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในทุกช่องทาง เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของ COVID-19 เข้าสู่ประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาล
สำหรับเครื่องมือเฝ้าตรวจ และสิ่งกีดขวางตามแนวชายแดนนั้น พลเอกณรงค์พันธ์. เน้นเรื่องการปรับให้มี ความทันสมัย ติดตั้งในพื้นที่ที่มีความจำเป็นและตรงกับการใช้งาน เพื่อลดภาระของกำลังพล โดยศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก พร้อมสนับสนุน
error: Content is protected !!