วันพุธ, 2 ธันวาคม 2563

“บิ๊กแอร์” เยี่ยม นักเรียนจ่าอากาศ ถึง โรงเลี้ยง

“บิ๊กแอร์” พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เยี่ยม
นักเรียนจ่าอากาศ และ ดูการรับประทานอาหารกลางวัน ที่โรงเลี้ยง โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
โดย ตรวจ พื้นที่ประกอบเลี้ยง และจัดเลี้ยงอาหาร พร้อม พูดคุยกับนักเรียนจ่าอากาศ
โดยมี นาวาอากาศเอก สิรวีร์ มณีวงษ์ ผู้บังคับการโรงเรียนจ่าอากาศฯ ต้อนรับ ที่ โรงเลี้ยงอาหารนักเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศฯ
error: Content is protected !!