วันอังคาร, 2 มีนาคม 2564

“ศรีสุวรรณ” ร้อง “บิ๊กตู่” เอาผิด 716 อาจารย์-ขรก.พลเรือน ลงชื่อ ร่วม1,118 นักวิชาการ ที่บุกทำเนียบฯ

“ศรีสุวรรณ” โผล่
ข้างทำเนียบฯ
ร้อง “บิ๊กตู่” เอาผิด
716 อาจารย์-ขรก.พลเรือน
ลงชื่อ ร่วม1,118 นักวิชาการ
ที่บุกทำเนียบฯ ยื่น3 ข้อเรียกร้อง ต่อนายกฯ พร้อม ขู่ หยุดการเรียนการสอน
“พี่ศรี” เสนอ ติดกล้องวงจรปิด ดู อาจารย์ สอนอะไรนักศึกษา
พร้อม ขึ้นบัญชี Blacklist
.
.
นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ขอให้สั่งการไปยังกระทรวงอุดมศึกษาฯ ตั้งกรรมการสอบสวนและเอาผิดวินัยข้าราชการพลเรือน ในสถาบันการศึกษา 716 คนที่ร่วมลงชื่อเรียกร้องกดดัน นายกฯ
ชี้ เป็นการฝ่าฝืนพ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมประกอบข้อบังคับของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร
หลังจากที่มีกลุ่มนักวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาและประชาชนจำนวน 1,118 รายชื่อนำแถลงการณ์มายื่นนายกฯ เพื่อแสดงจุดยืนและข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล 3 ข้อ เมื่อวันอังคาร
นายศรีสุวรรณ ระบุว่า การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายฝ่าฝืน พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 2547 หมวด 5 ม. 38 และ ม. 39 สมาคมฯ จึงร้องเรียนขอให้นายกรัฐมนตรี สั่งการดังนี้
1) สั่งการไปยัง รมว. กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ฯ ให้มีการตั้งกรรมการสอบสวนและเอาผิดวินัยข้าราชการพลเรือน ในสถาบันการศึกษาจำนวน 716 คนที่ร่วมลงชื่อใน 1,118 รายชื่อ ที่เรียกร้องมายังนายกฯ ว่ามีการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมประกอบข้อบังคับของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรหรือไม่ อย่างไร
2) สั่งการให้สถาบันการศึกษาของรัฐทุกแห่งติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดในทุกชั้นเรียน เพื่อตรวจสอบการเรียนการสอนของคณาจารย์ต่าง ๆ ว่ามีการก้าวล่วงต่อสถาบันฯ ในลักษณะที่มิชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ อย่างไร เหมือนกรณีที่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดในโรงเรียนอนุบาลต่าง ๆ ที่ถูกครูพี่เลี้ยงกระทำการละเมิดซึ่งตกเป็นข่าวอยู่ในขณะนี้ เนื่องจากมีข้อครหาในสังคมเป็นอย่างมากว่ามีคณาจารย์บางคนได้อบรมสั่งสอนนักเรียนนักศึกษาไปในทางที่อาจเข้าข่ายการละเมิดสถาบันฯ เป็นกิจนิสัยจนล้างสมองความคิดของนักเรียนนักศึกษานำมาซึ่งการชุมนุมสาธารณะที่ผิดกฎหมายอยู่ในขณะนี้โดยมีพฤติการณ์ที่จาบจ้วงสถาบันจนมิอาจยอมรับได้
3) สั่งการให้กพร. และหน่วยงานราชการต่าง ๆ ขึ้นบัญชี (Blacklist) บุคคลตามบัญชีรายชื่อดังกล่าว มิให้แต่งตั้งมาเป็นกรรมการอนุกรรมการหรือตำแหน่งทางการบริหารหรือทางราชการอื่นใดของหน่วยงานรัฐ ทั้งที่เป็นคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐนักวิชาการอิสระสื่อมวลชนนักศึกษาที่กำลังเรียนในชั้นป. เอกที่อยู่ในบัญชีรายชื่อนี้ด้วยเพื่อมิให้เข้ารับราชการ หรือเข้ามากระทำการใด ๆ ในระบบราชการตลอดไป จนกว่าจะสำนึกในหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งตนที่มีต่อสถาบันฯแล้ว
ส่วนชาวต่างชาติบางคน นั้น ขอให้ตรวจสอบว่าเข้ามาอยู่ในประเทศมีสถานะถูกต้องตามกฎหมายคนเข้าเมืองหรือไม่ และหากพำนักอยู่ต่างประเทศให้ขึ้นบัญชี ห้ามเข้าประเทศไทยต่อไป
นายศรีสุวรรณ ยื่นหนังสือถึงนายกฯ ผ่าน นายสาธิต สุทธิเสริม หัวหน้าฝ่ายประสานมวลชน ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 ภายในสำนักงาน ก.พ.
error: Content is protected !!