วันศุกร์, 5 มีนาคม 2564

มาเป็น ทีม!! ทัพไทย ไม่ตกเทรนด์!! ปรับโฉม ทีมโฆษกใหม่

21 ต.ค. 2020
378
“บิ๊กแก้ว” ตั้ง 1 โฆษก
2รองฯ 3 ผู้ช่วยฯ
หลังจากที่ ทั้ง ทบ. ทร.ทอ. และตำรวจ มีการตั้งทีมโฆษก ใหม่ โดย ให้ นายทหารระดับ พลโท พลเรือโท พลอากาศโท เป็น โฆษก และตั้งทีมงาน 4-6 คน มาแล้ว นั้น
ล่าสุด กองทัพไทย ….พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้แต่งตั้งคณะโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย 6 นาย คือ
“เจ้ากรมแมว” พลโท เชาวลิตร สังฆฤทธิ์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็น โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย
“เสธ.ปริ้นซ์” พลตรี ธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็น รองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย
“ผอ.เจี๊ยบ” พลตรี ชนวุฒิ อิทธิวัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็น รองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย
“ผู้พันแต้ว”พันเอกหญิง ฉัตรรพี พูนศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็น ผู้ช่วยโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย
“ผู้พันแพท” พันเอกหญิง บัณรสี ชวาลศิลป์ ประจำกรมกิจการพลเรือนทหาร เป็น ผู้ช่วยโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย
“ผู้กองเกรซ”เรืออากาศเอกหญิง ฉัตรกนก ณ สงขลา นายทหารคนสนิทรองเสนาธิการทหาร เป็น ผู้ช่วยโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย
ในภาพอาจจะมี 6 คน
error: Content is protected !!