วันอังคาร, 9 มีนาคม 2564

3 นายทหารอากาศ ฟื้นประวัติศาสตร์ 115ปี ไปเรียน เสธ.ร่วม-ภาษา ที่รัสเซีย

3 นายทหารอากาศ
ฟื้นประวัติศาสตร์ 115ปี
ไปเรียน เสธ.ร่วม-ภาษา ที่รัสเซีย
ฟื้น ความร่วมมือด้านการทหาร
หลัง “เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถฯ”
ทรงสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรเสนาธิการร่วมรัสเซีย เป็นพระองค์แรก เมื่อปี 2448
.
พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้ให้โอวาทแก่ทหารอากาศ 3 นาย ที่จะเดินทางไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาทางทหารของกระทรวงกลาโหม สหพันธรัฐรัสเซีย คือ
1.นาวาอากาศโท ธนวัฒน์ กิจเจริญศักดิ์กุล สังกัดโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เข้าศึกษาในหลักสูตรเสนาธิการร่วม
2.นาวาอากาศตรี ชมพู น้อยบุญ สังกัดกรมข่าวทหารอากาศ เข้าศึกษาหลักสูตรภาษารัสเซียทั่วไป
3.เรืออากาศเอก ณัฐกานต์ มารุ่งเรือง สังกัดกรมข่าวทหารอากาศ เข้าศึกษาหลักสูตรภาษารัสเซียทั่วไป
พลอากาศโท ฐานัตถ์ จันทร์อำไพ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะโฆษกกองทัพอากาศ เปิดเผยว่า
นับเป็นครั้งแรกในรอบ 115 ปี ที่กองทัพอากาศได้ส่งนายทหารเข้าศึกษาในหลักสูตรทางทหารของรัสเซีย
ภายหลังจาก จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ ทรงสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรเสนาธิการร่วมรัสเซีย เป็นพระองค์แรก เมื่อปี 2448
สำหรับความสัมพันธ์ทางการทหาร กองทัพอากาศได้จัดตั้งสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศไทยประจำกรุงมอสโก ขึ้นเมื่อ 2561
ผบ.ทอ. กล่าวตอนหนึ่งว่า “ขอให้ทุกท่านตั้งใจศึกษาเล่าเรียน โดยใช้ช่วงเวลาตลอดหลักสูตรให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ได้รับความรู้ ทักษะและประสบการณ์ พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลต่อการพัฒนากองทัพอากาศของเรา ให้บรรลุวิสัยทัศน์ตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ 20 ปี ต่อไป
error: Content is protected !!