วันศุกร์, 5 มีนาคม 2564

อรัญฯ สระแก้ว น้ำท่วมหนัก!

อรัญฯ สระแก้ว น้ำท่วมหนัก!
ทหารพัฒนา
ออกช่วยเหลือ !!
ทั้งกลางคืน-กลางวัน
ทหารพัฒนา เหล่าบรรดา นักรบสีน้ำเงิน จาก นกส.1 สทพ. นทพ. กองทัพไทย จัดชุดช่วยเหลือประชาชน ออกช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองอรัญประเทศ
โดยจัดยานพาหนะบริการรับ-ส่ง ประชาชนเทศบาลเมืองอรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ สระแก้ว
นอกจากนั้น ศบภ.นพค.12 สนภ.1 นทพ. จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว พร้อม รถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ รถยนต์บรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร รถประปาสนาม ทำการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ตั้งแต่เมื่อคืนนี้
error: Content is protected !!