วันจันทร์, 1 มีนาคม 2564

ช่วย 4 เพื่อนบ้าน สู้CoViD19

“บิ๊กตู่” สั่ง กลาโหม
ส่งช่วยเหลือเพื่อนบ้าน ป้องกัน COVID
เตรียมส่ง20 “ห้องความดันลบ”
Mobile Negative Pressure Cabinet ให้ เมียนมาร์-ลาว-กัมพูชา-มาเลเซีย
ผ่านกลไก “ศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน”
เผย กองกำลังทหารป้องกันชายแดน ยังสกัดกั้น แรงงานต่างด้าว ลอบเข้าไทยตามช่องทางธรรมชาติ หวั่นนำเชื้อ โควิดฯ มาแพร่
พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก กลาโหม เปิดเผยถึง สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID -19 ปัจจุบันในประเทศรอบบ้านที่มีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้น
โดยเฉพาะประเทศ เมียนมาร์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการแพร่เชื้อกระจายเข้าไทยจนอาจยากแก่การควบคุม
รัฐบาล โดยกระทรวงกลาโหม ได้เล็งเห็นความสำคัญถึงความร่วมมือในภูมิภาค เพื่อต่อสู้กับการแพร่ระบาดของ COVID-19 จึงสนับสนุนงบประมาณให้ศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน จัดหา “ห้องความดันลบ สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อแบบเคลื่อนย้ายได้” Mobile Negative Pressure Cabinet จำนวน 20 ชุด สนับสนุนกิจการแพทย์ทหารของประเทศเพื่อนบ้าน 4 ประเทศ ประกอบด้วย เมียนมาร์ ลาว กัมพูชาและมาเลเซีย เพื่อใช้ในการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล
ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการประสานงานในการขนส่งห้องความดันลบดังกล่าว ส่งมอบให้ประเทศเพื่อนบ้านบริเวณชายแดน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
ทั้งนี้ กระทรวงกลาโหม โดยกองกำลังป้องกันชายแดนของทุกเหล่าทัพ ยังคงประสานการทำงานร่วมกับทุกส่วนราชการในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ชั้นในอย่างใกล้ชิด ในการติดตามเฝ้าระวังควบคุมโรคอย่างเข้มข้นในทุกช่องทางผ่านแดนและช่องทางธรรมชาติตลอดแนวชายแดน
ขณะเดียวกันต้องขอความร่วมมือประชาชน ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทและให้ความร่วมมือกับมาตรการทางสาธารณสุขที่กำหนดต่อเนื่องกันไป
error: Content is protected !!