วันจันทร์, 1 มีนาคม 2564

38 ปี ร.12 รอ. ทหารคอแดง ชายแดนบูรพา

20 ต.ค. 2020
477
“รองเล็ก” พลตรี ปิยะพงศ์ กลิ่นพันธุ์
รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และอดีต ผบ.พล.ร.2รอ. ประธานในพิธีวันสถาปนา 38 ปี กรมทหารราบที่12 รักษาพระองค์ (ร.12 รอ.)และพิธีเทวามังคลาภิเษกพระสยามเทวาธิราช พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
โดยมี ผู้การเสก พันเอก เสกสรรค์ พรหมศักดิ์ รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์( รอง ผบ.พล.ร.2รอ.) ที่ขยับขึ้นมาจาก ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ และ อดีต ผบ.พล.ร.2รอ.ร่วมงาน ที่ ค่ายไพรีระย่อเดช.เมืองสระแก้ว
ทั้งนี้ ร.12รอ. ทำหน้าที่ใย กองกำลังบูรพา และการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ และร่วมกับหน่วยงานอื่นในพัฒนาตามแนวชายแดนด้าน อ.ตาพระยา อ.อรัญประเทศ อ.โคกสูง และ อ.คลองหาด
error: Content is protected !!