วันอังคาร, 9 มีนาคม 2564

“เสธ.ทอ” รับคำสั่ง “แอร์บูล” ขึ้น ฮ.EC-725 บินสำรวจ-ถ่ายภาพพื้นที่ประสบอุทกภัยปักธงชัย -เขื่อนลำตะคอง

“เสธ.ทอ”
รับคำสั่ง “แอร์บูล”
ขึ้น ฮ.EC-725 บินสำรวจ-ถ่ายภาพพื้นที่ประสบอุทกภัยปักธงชัย -เขื่อนลำตะคอง เขื่อนป่าสัก เขื่อนลำพระเพลิง
เตรียมใช้ระบบGeographic Information System:GIS
ประเมินสถานการณ์
วางแผน ช่วยเหลือประชาชน
.
พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศในขณะนี้
โดยได้สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนทันที
“สิ่งใดที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณภัย ให้ทำทันที เพราะทหารต้องเป็นที่พึ่งให้ประชาชนในทุกสถานการณ์”
ทั้งนี้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ได้จัดเฮลิคอปเตอร์แบบ11 (EC-725) ทำการบินสำรวจและถ่ายภาพพื้นที่ประสบอุทกภัย ในเส้นทางบิน “สนามบินกองบิน 1 – อำเภอปักธงชัย – เขื่อนลำพระเพลิง – เขื่อนลำตะคอง – เขื่อนป่าสัก – สนามบินกองบิน1”
โดยมี “เสธ.หนึ่ง” พลอากาศเอก ชานนท์ มุ่งธัญญา เสนาธิการทหารอากาศ ขึ้นบินสังเกตการณ์ เพื่อสำรวจสถานการณ์ความเสียหายจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้งนำภาพถ่ายทางอากาศให้หน่วยเกี่ยวข้องนำไปประเมินสถานการณ์และวางแผนให้ความช่วยเหลือประชาชนในระยะต่อไป
พร้อมด้วย นายสมบัติ ไตรศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 5 และ นายกิตติกุล เสภาศีราภรณ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา
พลอากาศโท ฐานัตถ์ จันทร์อำไพ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะโฆษกกองทัพอากาศ เปิดเผยว่า
กองทัพอากาศเตรียมนำระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ หรือ Geographic Information System (GIS) มาใช้เพื่อสนับสนุนการวางแผนป้องกันการเกิดอุทกภัย และการบริหารจัดการน้ำในระยะยาว ดังที่เคยปฏิบัติมาแล้วในหลายภารกิจ เช่น ภารกิจการติดตามสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี ภารกิจสำรวจสิ่งกีดขวางเส้นทางการไหลของน้ำในคลองรังสิตประยูรศักดิ์ และเขื่อนลำตะคองตลอดจนแม่น้ำสาขา ฯลฯ
โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการดังกล่าว
สำหรับการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาในห้วงที่ผ่านมา ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้มอบหมายให้หน่วยงานในพื้นที่คือ “กองบิน 1” นำโดย นาวาอากาศเอก เจริญ วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน1 นำกำลังพลพร้อมด้วยยุทโธปกรณ์ ออกให้ความช่วยเหลืออพยพประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงไปยังพื้นที่ปลอดภัย ช่วยขนย้ายสิ่งของและสัตว์เลี้ยง บรรจุกระสอบทรายเพื่อทำพนังกั้นน้ำ และนำสิ่งของอุปโภคบริโภคมอบให้แก่พี่น้องประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
อย่างไรก็ตาม ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ยังคงติดตามสถานการณ์อุทกภัยในทุกพื้นที่ของประเทศอย่างใกล้ชิด พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยสามารถประสานความช่วยเหลือได้ที่ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๔ ๒๐๙๖
error: Content is protected !!