วันพฤหัสบดี, 25 กุมภาพันธ์ 2564

อย่า ล้ำเส้น ก้าวล่วง !!

“บิ๊กตู่” เตือนสื่อ
ยันให้สิทธิเสรีภาพ
สั่งทบทวนคำสั่งปิดสื่อ
แต่หาก ยังเสนอ ข้อมูลเท็จ
fake news ชัดเจน
นำเสนอข่าว ตั้งใจบิดเบือน
ล้ำเส้น ก้าวล่วง
ละเมิดสิทธิตามกฏหมายของผู้อื่น
ก็ต้องถูกดำเนินการตามกฎหมาย
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม โพสต์ Facebook ว่า ประเด็นสำคัญที่ผมพูดกับสื่อมวลชนหลังการประชุม บิ๊กตู่เตือนสื่อยันต์ให้สิทธิเสรีภาพสั่งทบทวนคำสั่งปิดสื่อแต่หาก ครม เมื่อซักครู่ เป็นประเด็นที่ผมต้องการพูดกับสื่อมวลชนทุกท่านโดยตรง
ดังที่ได้เห็นว่ามีเอกสารคำสั่ง จากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง เรื่องการตรวจสอบ และให้ระงับการออกอากาศรายการ ของสื่อ และสื่อออนไลน์ ที่มีเนื้อหาสาระกระทบต่อความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยของประเทศ เมื่อวันก่อน
“ผมขอพูดอีกครั้งในสิ่งที่ผมเชื่อ และได้พูดมาตลอดว่า สื่อมวลชน คืออีกหนึ่งภาคส่วนที่สำคัญของสังคมไทย
สื่อคือพลังสำคัญที่สร้างความเป็นธรรม และสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้กับประเทศได้
บทบาทของสื่อที่ทำหน้าที่ อย่างมีสิทธิ เสรีภาพ และมีความเป็นกลาง ได้สร้างประโยชน์มากมายต่อประเทศไทยของเรามาโดยตลอด
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปกป้องผลประโยชน์ของประชาชน และประเทศชาติ ด้วยการเฝ้าระวังและตรวจสอบสิ่งต่างๆ ในสังคม การตรวจสอบ และการถ่วงดุลย์อำนาจ
วันนี้ ได้มีการสั่งการ และมอบแนวทางให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นผู้ตัดสินใจออกคำสั่งเพื่อดำเนินการดังกล่าว
ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทบทวนคำสั่ง ระงับการออกอากาศต่างๆ
โดยขอให้พิจารณาใหม่ โดยต้องคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นสำคัญ
ยกเว้น หากมีบางกรณี ที่เป็นเผยแพร่ข้อมูลเท็จ หรือ fake news ชัดเจน หรือนำเสนอข่าวที่ตั้งใจบิดเบือน ล้ำเส้น ก้าวล่วง หรือ ละเมิดสิทธิตามกฏหมายของผู้อื่น
ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจยึดหลักการตามกฏหมาย และดำเนินการเฉพาะ เป็นเรื่องๆ ไป โดยขอให้ครั้งนี้เป็นการไปพูดคุยทำความเข้าใจกันก่อน
“หน้าที่ของผม และหน้าที่ของพวกเราทุกคนคือ เราต้องช่วยกันป้องกัน และกำจัดการกระทำที่มีเจตนาร้ายกับประเทศ ความพยายามที่จะยุยง ปลุกปั่น สร้างวุ่นวายและความแตกแยกในประเทศ คือสิ่งที่เราต้องไม่ยอมรับให้เกิดขึ้น ขอบคุณครับ”
error: Content is protected !!