วันจันทร์, 1 มีนาคม 2564

Digital ISOC

19 ต.ค. 2020
74
“บิ๊กบี้” เร่ง เปลี่ยนโฉม กอ.รมน.
สู่”กอ.รมน.ดิจิตอล”
มี“ระบบฐานข้อมูลกลาง” เป็น“ศูนย์กลางข้อมูลด้านความมั่นคง” ของประเทศ
เรียกประชุมกอ.รมน.ครั้งแรก หลังนั่ง รอง ผอ.รมน.
.
.
พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. ในฐานะ รอง ผอ.รมน.ประชุม หน่วยขึ้นตรง(นขต.)กอ.รมน.วาระพิเศษ เพื่อรับฟัง ชี้แจง สั่งการ และมอบแนวทางการปฏิบัติงาน
โดยมี ผบ.นขต.กอ.รมน.(ส่วนกลาง) , กอ.รมน.ภาค และรอง ผอ.รมน.จังหวัด ฝ่ายทหา ทั่วประเทศ ร่วมประชุม ที่ บก.ทบ.
พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. ได้แถลงว่า พลเอก ณรงค์พันธ์ ในฐานะ รอง ผอ.รมน. สั่งการในเรื่องการดำเนินงานของ กอ.รมน.ให้เป็นรูปธรรม ด้วยการเร่งรัดการเปลี่ยนผ่านไปสู่ กอ.รมน.ดิจิตอล ที่มี“ระบบฐานข้อมูลกลาง”
โดยเน้นให้ความสำคัญกับการเตรียมการเป็น“ศูนย์กลางข้อมูลด้านความมั่นคง” ของประเทศ เพื่อบริหารจัดการความมั่นคงองค์รวม ให้มีความพร้อมและร่วมพัฒนาประเทศ ในด้านต่างๆ ตามที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะผอ.รมน. ได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานของ กอ.รมน. จะต้องเป็นหน่วยงานบูรณาการกับทุกกระทรวงเป็นกลไกที่พร้อมจะร่วมมือในการทำงานแก้ปัญหาของกระทรวงต่างๆอย่างเป็นระบบ
โดยยึดแนวทาง “กอ.รมน. บูรณาการ ขับเคลื่อน ประสานงาน และเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส”
error: Content is protected !!