วันอาทิตย์, 1 พฤศจิกายน 2563

ไป ยาย !!

“ทหารสีน้ำเงิน” ชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว
เอ็กซเรย์ ตามหมู่บ้าน
ช่วยลำเลียง คนแก่-ผู้ป่วยติดเตียง ออกจากบ้าน ที่น้ำท่วมหนัก
เพชรบุรี น้ำท่วมหนัก !!
.
ทหาร ชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 13(ศบภ.นพค.13 ) สนภ.1 นทพ. พร้อม รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก ออกให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ ม.3 บ้านในคุ้ง ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
ทั้งการ ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง และขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง
นอกจากนี้ ศบภ.นพค.13ฯ ได้จัดชุดเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งประสานหน่วยงานในพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ด้วย
error: Content is protected !!