วันเสาร์, 24 ตุลาคม 2563

“บิ๊กป้อม” ออกแถลงการณ์

“บิ๊กป้อม”
ออกแถลงการณ์
พรรค”พลังประชารัฐ”
ยึดจุดยืน3 ข้อ
ยึดมั่นปกป้อง เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ทำ ประชาชนอยู่ดีกินดี
แก้รัฐธรรมนูญ ต้องไม่กระทบหมวด 1 และหมวด 2 เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์
.
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึง สถานการณ์การเมืองในขณะนี้ว่า พรรคพลังประชารัฐได้ติดตามสถานการณ์ทางการเมืองอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด
ซึ่งพรรคมีความเป็นห่วงต่อสถานการณ์บ้านเมืองเช่นเดียวกับประชาชนคนไทยทุก ๆ คน
โดยเฉพาะกรณีที่มีผลกระทบต่อสถาบัน จึงขอแถลงจุดยืนของพรรคพลังประชารัฐ ดังนี้
1.พรรคพลังประชารัฐ ยึดมั่นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2.พรรคพลังประชารัฐ มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3.พรรคพลังประชารัฐ สนับสนุนการแก้รัฐธรรมนูญโดยกระบวนการทางรัฐสภา และเห็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ต้องไม่กระทบหมวด 1 และหมวด 2 อันเป็นลักษณะสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของไทย
ซึ่งทุกฝ่ายมีความเห็นตรงกันว่าจะธำรงรักษาการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
:พรรคพลังประชารัฐ
error: Content is protected !!