วันพุธ, 3 มีนาคม 2564

“แม่บ้าน แอร์บูล” เยี่ยมคำนับ “คุณหญิงแสงเดือน”

“แม่บ้าน แอร์บูล”
เยี่ยมคำนับ “คุณหญิงแสงเดือน”
เชื่อมงาน มูลนิธิฯทหารผ่านศึก-สมาคมแม่บ้านทอ.
“อ.น้อง” ผู้ช่วย ศ.ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เข้าเยี่ยมคำนับ คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร ประธานกรรมการมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสแนะนำตัว เข้ารับตำแหน่งนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ
ทั้งนี้ สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ได้สนับสนุนงานของมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกฯ มาโดยตลอด โดยเฉพาะ การขายดอกป๊อปปี้ ในช่วงวันทหารผ่านศึก
error: Content is protected !!