วันเสาร์, 6 มีนาคม 2564

ร่วมบุญ!

“บิ๊กลือ-บิ๊กอุ้ย”
ร่วมทำพิธีบวงสรวง”พระนเรศวร” พระบรมราชานุสรณ์ ดอนเจดีย์
และทำบุญ ทอดกฐินวัดท่ากุ่ม
ยอด กว่า11 ล้าน
สร้าง “พระพุทธทราวดีศรีสุวรรณภูมิ”
.
บิ๊กอุ้ย พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ คุณแอ้ จุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ นายทหารระดับสูงกองทัพเรือ ทำพิธีบวงสรวง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
จากนั้น พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ในฐานะ ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย ผู้บัญชาการทหารเรือและภริยา ร่วมทำพิธีทักษิณานุปทาน ถวายแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพิธีถวายผ้าพระกฐินสามัคคี ที่วัดท่ากุ่ม มียอด เงินบริจาครวม 11,675,658 บาท
เพื่อใช้ดำเนินการจัดสร้าง พระพุทธทราวดีศรีสุวรรณภูมิ ขนาดความกว้างหน้าตัก 101 เมตร เพื่อเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชน และเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คง คู่บ้านคู่เมือง ชาวไทยสืบไป
วัดท่ากุ่ม เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี มีเนื้อที่ 18 ไร่ 62 ตารางวา พระประธานประจำอุโบสถ ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2467 ได้รับ
พระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ
พ.ศ. 2516 ปัจจุบันมี พระครูธรรมธร สุวรรณ กุสลญาโณ เป็นเจ้าอาวาสวัด
error: Content is protected !!