วันเสาร์, 24 ตุลาคม 2563

อุทัยฯ อ่วม อรทัย! อุทัยฯ อ่วม อรทัย! หน่วย RDF บรรเทาสาธารณภัย ทหารพัฒนา เข้าพื้นที้ ช่วยชาวบ้าน ขนย้าย สิ่งของ หนีน้ำ สิ่งของ หนีน้ำ

อุทัยฯ อ่วม อรทัย!
หน่วย RDF บรรเทาสาธารณภัย
ทหารพัฒนา เข้าพื้นที้ ช่วยชาวบ้าน
ขนย้าย สิ่งของ หนีน้ำ
รื้อถอน เศษกิ่งไม้ วัชพืชที่กีดขวาง ทางน้ำไหล
ในยามที่ไม่มีใคร ยังมี ทหาร มาช่วยขาวบ้าน…..ทหารพัฒนา นักรบ สีน้ำเงิน จาก ศบภ.นพค.15 สำนักงานทหารพัฒนาภาค 1 นทพ. กองทัพไทย ในนามชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว พร้อมรถยนต์นั่งตรวจการณ์ ไปช่วยชาวบ้านในพื้นที่ อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี
โดยบูรณาการ ทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน ลงพื้นที่เข้าดำเนินการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยอุทกภัย เนื่องจากฝนตกหนัก ทำให้เกิดน้ำหลาก เข้าท่วม
บ้านเรือนราษฎรและเส้นทางการจราจรได้รับความเสียหาย
โดยช่วยกัน ขนย้ายสิ่งของไปไว้ในที่ปลอดภัย, รื้อถอนเศษกิ่งไม้และวัชพืชที่กีดขวาง การไหลของน้ำให้ไหลสะดวก
พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกด้านการ
จราจรให้กับราษฎรในเขตพื้นที่ บ.หลังเขา ม.5 และ บ.หินโหง่น ม.2 ต.ห้วยคต
พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผบ.ทหารสูงสุด ให้นโยบาย พลเอกนเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.นทพ. ในการ ช่วยเหลือประชาชน อย่างทันท่วงที
ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีความห่วงใยต่อพสิกนิกรชาวไทยผู้ประสบภัยพิบัติ
error: Content is protected !!