วันเสาร์, 24 ตุลาคม 2563

ที่นี่ “ปักธงชัย” ยัง ท่วม !!

พลตรี นำพล คงพันธ์ ผอ. ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย สำนักงานทหารพัฒนาภาค 5 (ศบภ.สนภ.5 )นทพ.
นำกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ทั้ง รถบรรทุกขนาดเล็ก เรือท้องแบนติดเครื่องยนต์ เข้าช่วยเหลือในการขนย้ายสิ่งของและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ที่ บ.กลาง ต.บ่อปลาทอง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
และได้จัดกำลังเฝ้าระวังในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยให้เกิดความมั่นใจในชีวิตและทรัพย์สิน และป้องกันการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นในกรณีเกิดน้ำหลากเข้ามาในพื้นที่ในเวลากลางคืน ด้วย
ตามนโยบาย ของ บิ๊กแขก พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.ทหารพัฒนา บก.ทัพไทย ที่ให้ช่วยเหลือชาวบ้าน ทันที และช่วย ให้ครบวงจร
error: Content is protected !!