วันเสาร์, 24 ตุลาคม 2563

“บิ๊กบี้”ห่วงโควิดระบาดช่วงฤดูหนาว

“บิ๊กบี้”ห่วงโควิดระบาดช่วงฤดูหนาว สั่งกรมแพทย์ทบ.เพิ่มมาตรการป้องกันย้ำการ์ดอย่าตกเพื่อพร้อมทำงานในทุกสภาวะ
พล.ท.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กองทัพบกและโฆษกกองทัพบก กล่าวถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับ สถานการณ์โควิดว่า​ พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. ให้ความสำคัญกับสถานการณ์ดังกล่าว มีความห่วงใยสุขภาพของกำลังพล โดยเฉพาะช่วงเข้าสู่ฤดูหนาว จึงกำหนดมาตรการป้องกันที่จำเป็นต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพอากาศที่เปลี่ยนไป
ทั้งนี้ผบ.ทบ.ได้สั่งการให้หน่วยทหารของกองทัพบก ศบค.-19 ทบ. และ กรมแพทย์ทหารบก กำหนดมาตรการเพิ่มเติมในการป้องกัน ดูแลกำลังพลเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ และสามารถปฏิบัติทุกภารกิจได้อย่างดีที่สุด ในทุกสภาวการณ์ ครอบคลุมทั้งการทำงานในประเทศและการปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศ
ล่าสุด ศบค.19 ทบ.ได้กำหนดมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ในห้วงฤดูหนาวเพิ่มเติม ให้กับหน่วยทหารนำไปปฏิบัติเรื่องการปฏิบัติตนให้ถูกหลักสุขอนามัย เน้นมาตรการการดูแลสุขภาพส่วนบุคคลให้แข็งแรงด้วยการปฏิบัติตนตามวินัยทหารต้านโควิด การสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ ออกกำลังกาย การปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) หลีกเลี่ยงการสัมผัสทางกายภาพ การเข้าร่วมชุมชนที่มีผู้คนหนาแน่น และส่งเสริมการใช้การประชุม​ประสานงานผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ (VTC) ที่สำคัญคือ หากกำลังพลมีการเจ็บป่วย ให้แยกผู้ป่วยที่มีอาการระบบทางเดินหายใจออกจากส่วนรวมโดยเร็ว โดยให้เป็นไปตามกระบวนการตรวจรักษาและการสอบสวนโรค
นอกจากนี้กองทัพบกได้ใช้เครือข่ายมวลชน อาทิ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน และ อาสาสมัครกิจการพลเรือนกองทัพบก ในพื้นที่ต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนและชุมชนรักษาระดับของการปฏิบัติตนตามมาตการป้องกันโควิดในช่วงฤดูหนาวนี้ด้วย
กองทัพบกยังคงสนับสนุนรัฐบาลและดูแลประชาชนในสถานการณ์โควิดต่อเนื่องในหลากหลายภารกิจ อาทิ มอบหมายให้กองกำลังชายแดนเพิ่มมาตรการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย สนับสนุนการคัดกรองโรคตามจุดผ่านแดน จำนวน 22 แห่ง จัดกำลังพลสนับสนุนภารกิจการควบคุมโรค ณ พื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ 12 แห่ง เตรียมสถานที่และสถานพยาบาลเพื่อรองรับผู้ป่วย การให้คำแนะนำ และแจกจ่ายหน้ากากอนามัย การสร้างความตระหนักรู้แก่กำลังพล ครอบครัว และประชาชน รวมถึงการช่วยเหลือแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชน ลดผลกระทบทางเศรษฐกิจในรูปของ Army Delivery
error: Content is protected !!