วันอาทิตย์, 28 กุมภาพันธ์ 2564

“เจ้าคุณพระสินีนาฏ“ ขึ้นเชียงใหม่

“เจ้าคุณพระสินีนาฏ“
ขึ้นเชียงใหม่
ถวายเทียน ผ้าไตร เครื่องสังฆทานพระราชทาน ที่ วัดพระสิงห์
เยี่ยมชม “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ”
กองบิน41 ต้อนรับ
.
“เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี” เดินทางไปที่ จ.เชียงใหม่ โดยลงเครื่อง ที่ ท่าอากาศยาน กองบิน 41
โดยมี นาวาอากาศเอก ภูศิษฏ์ ทิมเกิด ผู้บังคับการกองบิน 41 และ คุณกัตติกมาศ ศรีรินยา รองประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน 41 , ข้าราชการกองบิน 41 และสมาชิกแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน 41 ร่วมต้อนรับ
ในการนี้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เดินทางมาถวายเทียนเป็นพุทธบูชา ผ้าไตรและเครื่องสังฆทานพระราชทาน ที่ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
และเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
พร้อมทั้งเยี่ยมชมการดำเนินงานของมูลนิธิ ดิ อาร์ค ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2563
Cr.: กองบิน41
error: Content is protected !!