วันพุธ, 3 มีนาคม 2564

“แม่ทัพเกรียง” ลงพื้นที่ พบชาวบ้าน นำ พี่น้องไทยพุทธ-มุสลิม ดำนา

16 ต.ค. 2020
163
“แม่ทัพเกรียง”
ลงพื้นที่ พบชาวบ้าน
นำ พี่น้องไทยพุทธ-มุสลิม ดำนา
“พลิกนาร้าง เป็นนารักษ์“
สร้างสามัคคี
.
KK.พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เปิดกิจกรรมการดำนา “พลิกนาร้าง เป็นนารักษ์ ปีที่ 3”
ที่ศูนย์การเรียนรู้พระอาจารย์ภัตร อริยโย หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอศรี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พระโสภณวราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา พระอาจารย์ภัตร อริโย เจ้าคณะอำเภอนาทวี ส่วนราชการระดับอำเภอ เจ้าหน้าที่จากหน่วยเฉพาะกิจสงขลา ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น กลุ่มเกษตรกร นักเรียน และประชาชน น้องๆนักเรียน เยาวชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 5,000 คน
ซึ่งภายในกิจกรรมมีการจัดให้ชมบูธกิจกรรมแสดงสินค้าของชุมชน นวัตกรรมและอาหารพื้นบ้าน การแสดงสาธิตทางการเกษตร การแสดงท้องถิ่นจากน้อง ๆ เยาวชนจากสถานศึกษาในพื้นที่
พลโทเกรียงไกร ได้ลงดำนาร่วมกับชาวบ้าน และเกษตรกร กลุ่มมวลชนที่มาร่วมกิจกรรม
ก่อนร่วมปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำคืนความอุดมสมบูรณ์สู่ธรรมชาติ บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้ม และความอบอุ่น
“วันดีรู้สึกมีความสุขและอบอุ่นที่ได้มากิจกรรมครั้งนี้ คุ้นเคยพื้นที่เป็นอย่างดี เพราะเป็นผู้การทหารพราน 42 มาก่อน
วันนี้เห็นถึงความรักความสามัคคีของคนในพื้นที่ ที่เกิดจากคนในชุมร่วมกันสร้างความเข้าใจ สร้างบรรยากาศการอยู่ด้วยกัน พูดคุยกัน มันทำให้เกิดการพัฒนาขึ้น เมื่อเกิดการพัฒนา ขึ้นสิ่งดีๆต่าง ๆ ก็จะตามมา
หากพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่ปฏิเสธความรุนแรง ก็จะต้องเดินหน้าทำความเข้าใจกันต่อไป ภายใต้ความคิดที่ไม่สุดโต่ง ยึดทางสายกลาง เพื่อเชื่อมเข้าหากัน แล้วกำหนดเป็นนโยบายมาร่วมกันแก้ไขปัญหา
ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนด้วยการมีส่วนร่วมสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยเฉพาะผู้นำศาสนา ทั้งพุทธ และมุสลิม ที่เป็นผู้นำทางด้านความคิด เป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องประชาชน ที่คอยปรับทุกข์ ผูกมิตรร่วมกันมา เสนอความต้องการมา แสดงความคิดเห็นมา เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายตามที่ทุกท่านเป็นผู้กำหนด ทิ้งข้ออ้างและเงื่อนไข ด้วยความเข้าใจ และพูดคุย สร้างบรรยากาศการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม”
สำหรับโครงการ “พลิกนาร้าง เป็นนารักษ์ ” นั้น ได้ริเริ่มขึ้นโดยพระอาจารย์ภัตร อริโย เจ้าคณะอำเภอนาทวี ร่วมมือกับชาวบ้านตำบลนาหมอศรี ตำบลฉาง ผู้นำชุมชน พี่น้องชาวไทยพุทธ และไทยมุสลิมร่วมกันพลิกฟื้นนาที่ถูกทิ้งรกร้างมากกว่า 15 ปี ให้กลับมาปลูกข้าวได้อีกครั้ง เพื่อนำผลผลิตที่ได้มาบริโภค มีเหลือก็สามารถนำมาจำหน่ายสร้างรายได้แก่เกษตรกร
ซึ่งโครงการพลิกนาร้าง เป็นนารักษ์ เป็นการนำร่องปลูกข้าวบนพื้นที่นาของพระอาจารย์ภัตร อริโย จำนวน 12 ไร่ ตั้งแต่ปี 2560 ได้จัดทำโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม “โครงการพลิกนาร้าง เป็นนารักษ์” ปัจจุบันเป็นปีที่ 3 เพื่อเป็นการรวมพลังรัก สามัคคี อนุรักษ์ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิม
โดยชักชวนประชาชน เกษตรกร และส่วนราชการ ให้ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์การทำนา สร้างบรรยากาศสังคมที่ดี แบบพึ่งพาอาศัย ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
70
1 ความคิดเห็น
แชร์ 1 ครั้ง
error: Content is protected !!