วันอาทิตย์, 28 กุมภาพันธ์ 2564

กรมปืนใหญ่ ทัพใต้ ส่งธง -แตะมือ จาก พี่ สู่ น้อง

16 ต.ค. 2020
152
กรมปืนใหญ่ ทัพใต้
ส่งธง -แตะมือ
จาก พี่ สู่ น้อง
ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 5
.
“รองเต่า”พันเอก กรกฏ ภู่โชติ รุ่นพี่ ตท.26 ที่ขยับขึ้น รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42 ส่งมอบหน้าที่ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 ให้
“ผู้การปัท “พันเอกปรีชา จันทคณางกูร (ตท.31)
โดยมี นายทหารชั้นสัญญาบัตร นายสิบ และกำลังพล ร่วมพิธี ที่กองบังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 กองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
พันเอกกรกฏ กล่าวว่าตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งรองบัญชาการมณฑลทหารบกที่42นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
ซึ่งพร้อมจะปฏิบัติดำรงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีในการเป็นสถาบันที่เป็นรากฐานความมั่นคงของภาคใต้ด้วยการพัฒนาหน่วยให้มีความทันสมัยมีประสิทธิภาพตลอดจนดูแลสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัวอย่างเต็มที่ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่มีความเข้มแข็งสง่างาม และสามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ในทุกโอกาส
พันเอกปรีชา จันทคณางกูร ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 กล่าวว่าตนพร้อมกำลังพลในกองบังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่5จะยึดถือแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ราชการสืบไป
และขอยืนยันจะสานต่อภาระหน้าที่ นโยบายและอุดมการณ์ การทำงาน อย่างเต็มความสามารถจะปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเป็นธรรม
ทั้งนี้กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 เป็นกรมทหารปืนใหญ่กรมเดียวในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4
โดยมีหน่วยขึ้นตรง 4 หน่วย คือ
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 5 (อ.เมือง สงขลา, กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 15 อ.ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 25 ชุมพร
และ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 105 อ.เมือง นครศรีธรรมราช
error: Content is protected !!