วันพุธ, 3 มีนาคม 2564

“บิ๊กอุ้ย” เยี่ยม ทัพเรือวังนันท์ฯ

ทหารเรือเมืองกรุงฯ-ปริมณฑล
ย้ำหน้าที่ “ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระกษัตริย์ ช่วยเหลือประชาชน”
สร้างทร.เป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาทนำในภูมิภาค และเป็นเลิศในการบริหารจัดการ
พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ที่ กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน
โดยได้ถวายสักการะ พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ องค์บิดาของทหารเรือไทย และตรวจแถวทหารกองเกียรติยศ
พลเรือเอก ชาติชาย กล่าวกับกำลังพล
ของหน่วยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล หน่วยต่าง ๆ ทั้งส่วนบัญชาการ ส่วนยุทธบริการ ส่วนการศึกษา และส่วนกำลังรบ
พลเรือเอก ชาติชาย กล่าวว่า หน่วยมีความสำคัญยิ่งต่อกองทัพเรือในการอำนวยการเพื่อการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ให้บรรลุตามนโยบายของกองทัพเรือ นั่นก็คือ “เป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาทนำในภูมิภาค และเป็นเลิศในการบริหารจัดการ”
กองทัพเรือ ต้องปฏิบัติหน้าที่ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระกษัตริย์ และช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลัง
ความสามารถ
ให้สมกับคำที่ว่า “กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ”
ซึ่งที่ผ่านมาการดำเนินงานของกองทัพเรือสำเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดีโดยได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกหน่วยงาน รวมทั้งจากกำลังพลทุกนายที่ร่วมกันขับเคลื่อนการทำงานของหน่วยให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี
ผมขอแสดงความชื่นชมและขอขอบคุณด้วยความจริงใจ ผมขอให้ท่านทั้งหลายจงมุ่งมั่น และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้กองทัพเรือมีความเจริญก้าวหน้าไปสู่วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้
รวมทั้งขอให้ช่วยกันดำเนินการตามที่ได้กำหนดไว้ในนโยบาย ผู้บัญชาการทหารเรือ ปึงบประมาณ 2564 ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป “
พลเรือเอก ชาติชาย ได้เข้ารับฟังบรรยายสรุปจากหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือและปริมณฑล ถึงผลการปฏิบัติและอุปสรรคข้อขัดข้องต่าง ๆ
ก่อนเดินตรวจพื้นที่การปฏิบัติงานของหน่วยต่าง ๆ ภายในอาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน
error: Content is protected !!