วันพุธ, 3 มีนาคม 2564

ใครจะทำ !!

“บิ๊กตู่” ปัดข่าว ปฏิวัติรัฐประหาร

ถามใครจะทำ

ติงสื่อ พูดซ้ำซาก พูดแต่ เรื่อง ปฏิวัติรัฐประหาร

สื่อคิดไปเอง หรือเปล่า

ถามสิ !ใครจะทำ?

.

พลเอกประยุทธ์ หงุดหงิด ถูกถาม ถึงสถานการณ์เช่นนี้อาจมีโอกาสที่เกิดการปฏิวัติรัฐประหารขึ้นหรือไม่  โดย

ติงสื่อว่า พูดซ้ำซาก พูดแต่ เรื่อง ปฏิวัติรัฐประหาร สื่อคิดไปเอง หรือเปล่า

ถามสิ !ใครจะทำ?

error: Content is protected !!