วันพุธ, 3 มีนาคม 2564

จะทำอะไร ขอให้บอก!! รพ.กาบัง ยะลา รพ.เล็กๆห่างไกล ทหารพัฒนา “นพค.42 “ จัดให้

15 ต.ค. 2020
72
จะทำอะไร ขอให้บอก!!
รพ.กาบัง ยะลา
รพ.เล็กๆห่างไกล
ทหารพัฒนา “นพค.42 “ จัดให้
ส่งทหารช่างพัฒนา เคลียร์พื้นที่
สร้างที่พักคอย- ที่จอดรถ
ประชาชน ที้มาหาหมอ
.
พันเอกรณชัย เวียงวงษ์ ผบ.หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ที่42(นพค.42 ) สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหาร(สนภ.4 นทพ.) ส่งนักรบสีน้ำเงิน ชุดปฏิบัติงานช่างพัฒนา พร้อมด้วยเครื่องจักรกล ออกปฏิบัติการสนับสนุน โรงพยาบาลกาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา ในการ ปรับพื้นที่ และปรับภูมิทัศน์ ในพื้นที่รกร้างว่างเปล่าภายในโรงพยาบาล เพื่อทำพื้นที่จอดรถสำหรับผู้ป่วย และญาติผู้ป่วย ที่มารับการบริการของโรงพยาบาล
แต่ เนื่องจากมีพื้นที่จำกัด​ จึงตัองมีการจัดสัดส่วนพื้นที่ และทำพื้นที่พักรอสำหรับญาติผู้ป่วย ด้วย
error: Content is protected !!