วันอังคาร, 2 มีนาคม 2564

สถานทูตอเมริกา ยกเลิก เสวนา New Insights 2020 U.S.Election

15 ต.ค. 2020
74
สถานทูตอเมริกา
ยกเลิก เสวนา New Insights
2020 U.S.Election
วันนี้ แล้ว
เหตุรัฐบาลไทย ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
รอจังหวะ จัดใหม่
สหรัฐอเมริกา แจ้ง ผู้สื่อข่าว ที่ลงทะเบียนร่วมงาน “เสวนาการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา” เมื่อกลางวันนี้ ที่ โรงแรมคอนราด ว่า ต้องยกเลิกการจัดกิจกรรมนี้
ภายหลังรัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่ห้ามชุมนุม มั่วสุมกันเกิน5 คน และเราจะพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดการเสวนาใหม่อีกครั้ง โดยเร็ว
error: Content is protected !!