วันพุธ, 3 มีนาคม 2564

Early Retire

94 นายพล-นายพัน Early Retire
ลาออกก่อนเกษียณ
รับพระราชทานยศ สูงขึ้น-นายพล
“เสธ.โบ” นายทหารนักพัฒนา
ขอลาออก ได้อวยยศ “ พลเอก “
.
.
ร.10 มี พระบรมราชโองการ พระทานยศทหาร เป็นกรณีพิเศษ
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ
ระบุว่า พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกระทรวงกลาโหม ที่ได้รับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดี แก่ทางราชการ จำนวน 94 นาย
ทั้งนี้ เป็น นายทหาร ชายหญิง ของทุกเหล่าทัพ ที่เข้าโครงการ ลาออกก่อนเกษียณ ปี2563 ลาออก เพื่อได้รับพระราชทานยศ สูงขึ้น. ระดับ พันเอกพิเศษ ลาออก ได้ นายพล
ในจำนวนนี้ มี นายพล 2 เหล่าทัพ 24 นาย ลาออก เพื่อได้รับพระราชทานยศ สูงขึ้น
โดยมี เสธ.โบ พลโท อรรฐพร โบสุวรรณ. นายทหารที่ทำงานโครงการพระราชดำริ ในชายแดนภาคใต้ มายาวนาน หลายปี. เตรียมทหาร 20 ที่จะเกษียณ ต.ค.2564 นึ้ แต่ ไม่ได้ เลื่อนยศ เป็น พลเอก ในการโยกย้าย ที่ผ่านมา จึงขอลาออก เพื่อได้รับพระราชทานยศ พลเอก
error: Content is protected !!