วันเสาร์, 6 มีนาคม 2564

ทัพบก ชี้ รัฐประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ในพื้นที่ กทม. เหตุมี ปลุกระดม ชุมนุม ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

15 ต.ค. 2020
69
ทัพบก
ชี้ รัฐประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ในพื้นที่ กทม.
เหตุมี ปลุกระดม
ชุมนุม ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ชี้ มีการกระทำ ที่ไม่เหมาะสม
และมิบังควร
ส่งทหาร ดูแลสถานที่ราชการสำคัญเป็น ผช.เจ้าพนักงาน เสริมกำลังตำรวจ
.
พลโท สันติพงศ์ ธรรมปิยะ รองเสนาธิการทหารบกและ โฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า ที่ผ่านมามีการชุมนุมของกลุ่มบุคคลหลายกลุ่มมีการเชิญชวนปลุกระดม เพื่อให้มีการชุมนุมสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายการชุมนุมสาธารณะ
พฤติกรรมผู้ชุมนุมบางส่วนไม่เป็นไปตามกรอบของกฎหมาย และมีผู้ชุมนุมบางส่วนได้มีการกระทำที่ไม่เหมาะสม
และมิบังควรมีลักษณะ ที่มิใช่การชุมนุมโดยสงบ
รวมทั้งได้ละเลยต่อมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาด(โควิด-19) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสังคม ต่อภาพลักษณ์ และระบบเศรษฐกิจของประเทศ
รัฐบาลโดย นายกรัฐมนตรี ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร
พร้อมการออกคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้กำกับดูแล
โดยในส่วนของกองทัพบกอาจมีกำลังพลบางส่วน ร่วมเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงาน สนับสนุนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการบังคับใช้กฎหมาย เมื่อได้รับการร้องขอ
ซึ่งในส่วนกองทัพบก ขณะนี้ได้รับมอบเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงาน ภารกิจในการสนับสนุนงานรักษาความปลอดภัย “สถานที่ราชการที่สำคัญ ในกรุงเทพมหานคร”
error: Content is protected !!