วันพฤหัสบดี, 4 มีนาคม 2564

คุกเข่า วันทยาหัตถ์

13 ต.ค. 2020
84
1 ในท่าฝึกบุคคลมือเปล่า
ในหลักสูตร พระราชทาน ในการฝึกทหารใหม่ ที่ใช้มาหลายรุ่นแล้ว
น้องๆพลทหาร ที่เป็นทหารใหม่ ที่เพิ่งฝึกได้ 1เดือน โชว์ความเป๊ะ!! ใน
วัน พบปะเยี่ยมญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 1/2563 ทั้งการแสดง การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า, การฝึกบุคคลท่าอาวุธ และ การใช้อาวุธประจำกาย ของทหารใหม่ ให้พ่อแม่พี่น้องได้เห็นความเปลี่ยนแปลง และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับทหารใหม่ และให้ผู้ปกครองเกิดความมั่นใจต่อหน่วยงานทหารในการดูแลลูกหลาน ที่ กรมทหารราบที่5 ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
error: Content is protected !!