วันอาทิตย์, 28 กุมภาพันธ์ 2564

Sustainable Smart Air Force

ทอ.ยุค”AirBull”
ยึด A I R
Airmanship -Integrity -Responsibility
พล.อ.อ.แอร์บูล สุทธิวรรณ
ผู้บัญชาการทหารอากาศ วางนโยบาย ปี2021 ให้กองทัพอากาศเน้นวางรากฐานการพัฒนาทุกด้านอย่างสมดุลย์ เพื่อปฏิบัติภารกิจได้อย่างชาญฉลาดและมีความยั่งยืน เป็น
Sustainable Smart Air Force
โดยยึดค่านิยมหลัก
“มุ่งมั่นทำงาน
ประสานความร่วมมือ
ยึดถือค่านิยม”
(A I R -Airmanship -Integrity and Allegiance-Responsibility)
error: Content is protected !!