วันอาทิตย์, 28 กุมภาพันธ์ 2564

“แอร์บูล” !! ตั้ง 5 โฆษกกองทัพอากาศ

“แอร์บูล” !!
ตั้ง 5 โฆษกกองทัพอากาศ
“พลอากากาศโท” นำทีม
ลูกทัพฟ้า สายประชาสัมพันธ์
“เจ้ากรมน้อง-เสธ.ปู-เสธ.หม่ำ-ผู้พันจ๋า-ผู้พันบูม”
เน้น ชี้แจง ข้อมูล ข่าวสาร
สยบ Fake news ข่าวลือ ให้รวดเร็ว ถูกต้อง และทันต่อสถานการณ์
.
พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ลงนามคำสั่ง แต่งตั้ง “ทีมโฆษกกองทัพอากาศ”ชุดใหม่
โดยให้ “ เจ้ากรมน้อง” พลอากาศโท ฐานัตถ์ จันทร์อำไพ เจ้ากรมกิจการพลเรือน ทแ. เป็น โฆษกกองทัพอากาศ
พร้อม ตั้ง รองโฆษกกองทัพอากาศอีก 2 คน คือ “เสธ.ปู “นาวาอากาศเอก วีรชน นรานุต และ “เสธ.หม่ำ”นาวาอากาศเอก อำนาจ สิงหพันธ์
และ ผู้ช่วยโฆษกกองทัพอากาศ 2 คน คือ ผู้พันจ๋า นาวาอากาศโทหญิง จิรายุ ด้วงนุ้ย และ ผู้พันบูม นาวาอากาศตรี ณัฐนัย จันทร์เปล่ง
ทั้งนี้ เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานที่เกี่ยวข้องกับ ภารกิจของกองทัพอากาศ การแถลงข่าว และการชี้แจงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไปสู่ประชาชน ด้วยความถูกต้อง รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์
เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องระหว่างกองทัพอากาศกับสาธารณชน
error: Content is protected !!