วันจันทร์, 1 มีนาคม 2564

ทีมโฆษกทัพเรือ เผย ใช้ 3 ช่องทาง ทางการสื่อสาร

เพจ Royal Thai Navy
เพจโฆษกกองทัพเรือ
เว็บไซต์กองทัพเรือ
ให้ข้อมูลข่าวสาร
สื่อกลางติดต่อประชาชน
ผบ.ทร.กำชับ ใช้ สื่อโซเชี่ยลฯ
ไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือ สร้างความแตกแยก
นาวาโทหญิง มธุศร เสิศพานิช รองโฆษกกองทัพเรือ กล่าวถึง ช่องทางการรับทราบข้อมูลข่าวสารจากทางกองทัพเรือ มีสำนักงานโฆษกกองทัพเรือ เป็นช่องทางหลัก ในการติดต่อสื่อสาร และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งแจ้งข่าวกับทีมโฆษกกองทัพเรือได้
โดยจะมีการผลิตวิดีทัศน์การแถลงเรื่องต่าง ๆ นำเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Social Media
ที่สำคัญได้แก่ เฟสบุ๊กแฟนเพจ กองทัพรือ Royal Thai Navy เฟซบุ๊กแฟนเพจโฆษกกองทัพเรือ เว็บไซต์กองทัพเรือ
ทั้งนี้ พลเรือเอกชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เน้นย้ำกับกำลังพลให้ระมัดระวังในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ Social Media มิให้เป็นเครื่องมือในการทำให้เกิดความแตกแยกในสังคมด้วย
error: Content is protected !!