วันอาทิตย์, 28 กุมภาพันธ์ 2564

“บิ๊กบี้”ประเดิมโผแรก เซ็นย้าย 277 พันเอกพิเศษ

จัดแถว ผบ.กรม”ทหารคอแดง”ใหม่ ทั้ง ราบ ม้า ปืน รบพิเศษ/ บูรพาพยัคฆ์ ขยับ พรึ่บ!!/ตั้ง ผบ.กรม Stryker คนใหม่/จัดแถว ทุกกอฃทัพภาค ทัพใต้ “หลานป๋าเปรม” ขึ้นรอง ผบ.มทบ.45

พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ลงนาม ในคำสั่งกองทัพบกที่ 604 / 2563 เรื่องให้นายทหารรับราชการ และปรับระดับเงินเดือนหรือ การแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารระดับ พันเอกพิเศษหรือโผผู้บังคับการกรม 277 นาย ซึ่งถือเป็นคำสั่งแรก เมื่อขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารบก

โดยมีการขยับนายทหารระดับ ผู้บังคับการกรม คุมกำลังในส่วนของ”ทหารคอแดง” หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ 904(ฉก.ทม.รอ.904)

ในส่วนกองพลที่1 รักษาพระองค์(พล.1รอ.) พันเอกวรยส เหลืองสุวรรณ ผบ.ร.2 รอ. มาเป็นรองผู้บัญชาการกองพลที่1 รักษาพระองค์(รอง ผบ.พล.1รอ.)

พันเอก สิฐิจักษ์ ร่มโพธิ์ชี รองผู้การปืนใหญ่ที่1 รักษาพระองค์ (ป.1รอ.) ขึ้นเป็นผบ.ป.1รอ.แทน พันเอกอาทิตย์ ดีประเสริฐ ที่ขยับไปเป็น ผู้อำนวยการกองกำลังพล กองทัพภาค1

ในส่วน กองพลทหารราบที่2 รักษาพระองค์(พล.ร.2รอ.)
พันเอก เทพพิทักษ์ นิมิตร (ตท.31)
เสธ.พล.ร.2 รอ. มาเป็น ผบ.ร.2 รอ.

พันเอกเสกสรรค์ พรหมศักดิ์ (ตท.28) ผบ.ร 12 รอ. มาเป็นรองผบ.พล.ร.2 รอ.
พันเอก ไชยปราการ พิมพ์จินดา (ตท.33) รองผบ.ร.21 รอ. ข้ามมาเป็นเสธ.พล.ร.2รอ. พันเอกกิตติ ประพิตรไพศาล (ตท.31) รองผู้บังคับการกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ รร.จปร. ข้ามกลับมาเป็น ผบ.ร.12รอ.

โดยส่ง พันเอกโสฬส รัตนผ่องใส จาก รองผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่1 รักษาพระองค์ ไปเป็นรอง ผบ. กรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ รร.นายร้อยจปร. แทน

ในส่วนทหารม้า กองพลทหารม้าที2 รักษาพระองค์มีการขยับ ผู้การอาร์มพันเอกโกญจนาท ธูปเทียนรัตน์ ผบ.ม.5 รอ. เป็นรอง พล ม.2รอ.แล้วให้พันเอก ภาสกร กุลรวิวรรณ รองผบ.ม.1 รอ. เป็น ผบ.ม.5 รอ.แทน

พันเอกณัฎฐภูมิ หลาวทอง เสธ.พล.ม.2 รอ. ไปเป็น ผู้อำนวยการกองยุทธการ กองทัพน้อย 1 พันเอกเริงณรงค์ ขาวล้อม รองผบ.ม.1รอ. มาเป็น เสธ. พล.ม.2รอ.แทน

ส่วนกองพลทหารราบที่9 กาญจนบุรี พันเอกวุทธยา จันทมาศ ผบ.ร.9 เป็น รองผบ.พล.ร.9 พันเอกเฉลิมชัยชัดใจ รองผบ.ร.9 ขึ้นเป็น ผบ.ร.9

พันเอกนรภัทร กังวานไกล ผู้บังคับการกรมสนับสนุน พล.ร.9 ไปเป็นรองผบ.มทบ. 15 แล้วให้ พันเอกธีรยุทธฑ์ เส้งรอด รองผบ.ร.9 มาเป็น ผบ.กรมสนับสนุน พล.ร.9 แทน

กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (พล.ปตอ.)
พันเอกพิรุณ นยโกวิทย์ เสพ พล.ปตอ. เป็นรอง ผบ.พล.ปตอ.
พันเอกจินดา ชาญใบพัด ผบ.ศปภอ. ทบ.4 เป็นเสธ.พล.ปตอ.

พันเอกพิชัย เขื่อนแก้ว ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการศปภอ.ทบ.เป็น ผบ.ปตอ.1 พัน เอกวีรภัทร์ โทจำปาผบ.ปตอ.1 ขึ้นเป็น ผบ. ศปภอ.ทบ.3

กองพลทหารราบที่ 11 Home of Strykers กองพลหน่วยขุมกำลัง ที่บิ๊กแดง พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ เมื่อครั้งเป็น ผบ.ทบ. มีส่วนสำคัญในการก่อตั้งและพัฒนาหน่วย

“ผู้การโอ่ง”พันเอกเอกนันท์ เหมะบุตร ผู้บังคับการกรมทหารราบที่111 (เตรียมทหารรุ่น30) ข้ามไปเป็นผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 112 (ผบ.ร.112) คุมกรมรถเกราะStryker แทน เสธ.กัง พลตรี ณัฏฐพงศ์ อัศวินวงศ์ ที่ขยับจาก พันเอกพิเศษ ขึ้น พลตรี ในโผที่ผ่านมา แล้ว

แล้วให้ “ผู้การหลน”พันเอกรณรงค์โรจนเสน (ตท.30) ผู้บังคับการกรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 11 ฝขยับมาเป็น ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 111(ผบ.ร.111) แทน

ทบ. ส่วนกลาง ….ผู้การป๊อบ พันเอกพัฒนชัย จินตกานนท์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุน บก.ทบ. ขยับเป็น รองเลขานุการกองทัพบก

พัน เอก สิทธิพรวิพัฒน์ครุฑ เป็นผู้บังคับการกรมทหารพัฒนาที่1

กองทัพภาคที่4….. เสธ.ต่อ พันเอกนิติ ติณสูลานนท์ เสธ.มทบ.45 ขยับเป็นรอง ผบ.มทบ. 43

พันเอกอภินันท์ แจ่มแจ้ง เสธ.พล.ร.5 เป็น รองผบ.พล.ร.5
พันเอกอิศรา จันทะกระยอม นปก.ททบ. 41 กลับไปเป็น ผบ.ร.153
พันเอกยุทธนา สายประเสริฐ
เป็น ผบ.ร. 151

พันเอก สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.42 เป็นรอง ผบ.พลพัฒนา4

พันเอกเฉลิมพงษ์ คงบัว ผอ.ออกกองยุทธการ ทัพภาค4 เป็นรองเสนาธิการ ทัพภาค 4

error: Content is protected !!