วันพฤหัสบดี, 4 มีนาคม 2564

งานบุญ

11 ต.ค. 2020
431
“บิ๊กป้อม” สร้างอาคาร
“คุณแม่สายสนี วงษ์สุวรรณ”
ที่ รพ. วัดสมานรัตนาราม
วันนี้อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ทอดถวายที่วัดสมานรัตนาราม ฉะเชิงเทรา ยอดทำบุญกว่า 12 ล้าน
.
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินและเครื่องอัฐบริขารต่างๆ ทอดถวาย ณ วัดสมานรัตนาราม ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
โดยมี พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์วัดสมานรัตนาราม
ซึ่งที่ชุมนุมสงฆ์มีมติให้ พระประชาธรรมนาถ (ไพรัตน์ ปญฺญาธโร) เจ้าคณะอำเภอท่าตะเกียบ – แปลงยาว (ธ) เจ้าอาวาสวัดสมานรัตนาราม เป็นผู้รับมอบผ้าพระกฐินพระราชทาน
พร้อมกันนี้ นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
พล.ต.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชากองพลทหารราบที่ ๑๑ นายโยธิน ดำเนินชาญวนิชย์ ประธานอุปถัมภ์ นางศรีสุนันท์ เทพวัลย์ ประธานการดำเนินการ และมีพุทธศาสนิกชนร่วมในพิธีจำนวนมาก
พล.อ. ประวิตร ยังได้ทำพิธีเปิดแพรคลุมป้าย “อาคาร คุณแม่สายสนี วงษ์สุวรรณ” ที่ โรงพยาบาล วัดสมานรัตนาราม
และปลูกต้นรวงผึ้ง บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลอีกด้วย
สำหรับยอดเงินทำบุญในครั้งนี้มีจำนวน 12,159,689 บาท เพื่อเป็นการอุปถัมภ์พระสงฆ์ที่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ให้ได้รับอานิสงส์ตามพระวินัย และเป็นทุนในการบูรณปฏิสังขรณ์พระอาราม รวมทั้งสบทบทุนในการก่อสร้างโรงพยาบาลวัดสมานรัตนาราม
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืน
798
แชร์ 10 ครั้ง
error: Content is protected !!