วันเสาร์, 6 มีนาคม 2564

10 ต.ค. 2020
263
“ผบ.ฉก.นราธิวาส”
ตรวจ ชุดควบคุมป้องกันชายแดน
ตากใบ-สุไหงฯ-แว้ง
พร้อมล่องเรือ
สั่งคุมเข้มชายแดนมาเลเซีย
เน้น บูรณาการ และ ทำIPB
.
พลตรีไพศาล หนูสังข์ ผบ.ฉก.นราธิวาส ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ ชค.ปชด. ในพื้นที่ อ.แว้ง,อ.สุไหงโก-ลก และ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
เพื่อให้คำแนะนำในการปฏิบัติให้กับ ร้อย.ปชด.ที่1,2,3 ในเรื่องการบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนในการเฝ้าตรวจชายแดน การควบคุมเส้นทางให้ปลอดภัย
และการตรียมสนามรบ ด้านการข่าว : Intelligence Preparation of the Battle Filed หรือ IPB ช่องทางท่าข้ามในการปฏิบัติงาน การใช้เครื่องมือพิเศษมาช่วยในการทำงาน การสกัดกั้นสิ้นค้าทางการเกษตรที่รัฐบาลควบคุมทั้ง 23 รายงาน
และการปฏิบัติต่อบุคคลที่หลบหนีเข้าประเทศแบบผิดกฎหมายเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
พร้อมทั้งมอบของให้กับกำลังพลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
หลังจากนั้นได้ลงเรือ ลาดตระเวนทางน้ำในการสำรวจพื้นที่ของแม่น้ำโก-ลก
error: Content is protected !!