วันเสาร์, 6 มีนาคม 2564

“แม่ทัพเกรียง” เยี่ยม”กองร้อยป้องกันชายแดนที่ 4 “

“แม่ทัพเกรียง”
เยี่ยม”กองร้อยป้องกันชายแดนที่ 4 “
อัยเยอร์เบอร์จัง เบตง ยะลา
สั่ง เพิ่มความเข้มข้น
ลาดตระเวนชายแดนไทย-มาเลเซีย ป้องกันผู้หลบหนี เข้าตามช่องทางธรรมชาติ หวั่นแพร่โควิดฯ
.
K.K.พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 (ผอ.รมน.ภาค4) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน มอบนโยบาย และให้กำลังใจแก่”กองร้อยป้องกันชายแดนที่ 4 “
ที่ บ้านอัยเยอร์เบอร์จัง ต.ธารน้ำทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา
ที่ถือเป็นกำลังหลักสำคัญในการเฝ้าระวังป้องกันตามแนวชายแดน และรักษาความเรียบร้อย ชายแดนไทย-มาเลเซีย ในเขตพื้นที่อำเภอเบตง
ซึ่งขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ในประเทศมาเลเซียมีความน่าเป็นห่วง พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น ทั้งยังเข้าขั้นเป็นผู้ป่วยวิกฤตและมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก
แม่ทัพภาค 4 เน้นย้ำกำลังพล ให้บูรณาการร่วมทุกฝ่าย เพิ่มความเข้มในการลาดตระเวนตามแนวกำแพงพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย ป้องกันแรงงานต่างด้าว รวมถึงคนไทยหลบหนีเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติ โดยไม่ผ่านมาตรการตรวจโควิด-19
แม่ทัพภาคที่ 4 ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกนาย ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ ทุ่มเท ทั้งแรงกาย แรงใจ มีความพร้อมและพัฒนาศักยภาพให้รับกับทุกสถานการณ์อย่างเต็มขีดความสามารถ ให้ภารกิจทั้งหลายสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ซึ่งสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงในขณะนี้ก็คือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ของประเทศเพื่อนบ้านที่ขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่อง อาจมีการหลบหนีเข้าเมืองมาตามช่องทางธรรมชาติของแรงงานได้ ขอให้หน่วยเน้นย้ำการสกัดกั้น การลักลอบข้ามแดนผิดกฏหมาย โดยลาดตระเวนเฝ้าตรวจตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวด ประสานบูรณาการกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะพี่น้องประชาชน ให้ช่วยสอดส่องเป็นหูเป็นตากับเจ้าหน้าที่รัฐและ การ์ดอย่าตก ในฐานะเจ้าหน้าที่รัฐต้องเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชน เพื่อป้องกัน ไม่ให้เชื้อไวรัสกลับมาแพร่ระบาดอีกครั้ง
error: Content is protected !!