วันเสาร์, 6 มีนาคม 2564

พลทหาร…. ก็ เป๊ะ!! ได้

09 ต.ค. 2020
77
พันเอก อายุพันธ์ กรรณสูต ผบ.ร.5 มอบหมายให้ พันโท คเนศ แตงฤทธิ์ รอง เสธ.ร.5 ตรวจสอบและประเมินทหารใหม่ ผลัดที่ 1/2563 ของหน่วย ในด้านต่างๆ จากการฝึกแถว ท่าทาง และระเบียบวินัย และการใช้ปืนประจำกาย
ที่ ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
error: Content is protected !!