วันเสาร์, 6 มีนาคม 2564

ประชุมจิตอาสา ออนไลน์

09 ต.ค. 2020
84
“ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน”
ประชุมทางไกลผ่านดาวเทียม
“แม่ทัพเกรียง”ร่วมประชุม
ขับเคลื่อนงานจิตอาสาในพื้นที่
พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค4/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทานภาค4 ร่วมประชุม กับ ศอญ.จอส.พระราชทาน ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ( VTC) ที่ห้องประชุม ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค4 ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
โดยมี บิ๊กเป็ด พล.ร.อ.ปวิตร รุจิเทศ ผอ.ศอญ.จอส.พระราชทาน เป็นประธานในการประชุม
ในที่ประชุมมีการสรุปผลการปฏิบัติที่สำคัญในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมาของหน่วยงานต่าง ๆ
สถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่ห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมา และแผนการเตรียมรับสาธารณภัย รวมถึงแผนการ/ผลการกักเก็บน้ำของอ่างเก็บน้ำชุมชน เน้นพื้นที่ของจิตอาสาต้านภัยแล้ง
การดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย คลองจาก อบต.อ่าวนาง จ.กระบี่
สรุปผลการเข้าดำเนินงานบรรยายในสถานศึกษาของภาคใต้ โดยการมีส่วนร่วมผลตอบรับของนักเรียน นักศึกษา
ความคืบหน้า โครงการปลูกป่า พันธุ์ไม้ในป่าชุมชน ป่าพรุ ป่าชายเลน และพืชเศรษฐกิจ รวมถึงผลการดูแลรักษา การเจริญเติบโตของต้นไม้ และประโยชน์ที่ชาวบ้านจะได้รับ
ความคืบหน้า โครงการ “โคกหนองนาแห่งน้ำใจ และ ความหวัง”
ผลประเมินการก่อสร้างศูนย์พักพิง ความคืบหน้า/ความแข็งแรง/ปัญหาข้อขัดข้องความพร้อมศูนย์ฝึกฯที่ นราธิวาส /วิทยากร/แผนการดำเนินงานต่างๆ
แผน/ผลการต่อยอดงานของ จิตอาสาภัยพิบัติ อบต. นอกเหนือจากงานช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย แบบโครงการตาวิเศษ เป็นต้น
ทั้งนี้เพื่อ เป็นการขับเคลื่อนงานด้านจิตอาสา ให้เชื่อมโยงประสานงานการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาพื้นที่ ตอบสนองภารกิจของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม
error: Content is protected !!