วันอาทิตย์, 28 กุมภาพันธ์ 2564

“บิ๊กอุ้ย” ตรวจเยี่ยม ทัพเรือ สัตหีบ จัด” เรือหลวงจักรีนฤเบศร”รับ

“บิ๊กอุ้ย”
ขอทำงานด้วยสามัคคี
มีจิตใจที่มั่นคงแน่วแน่
มีเป้าหมายเดียวกัน
ปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติและราชนาวีที่เรารัก
ตรวจเยี่ยม ทัพเรือ
สัตหีบ จัด” เรือหลวงจักรีนฤเบศร”รับ
ยัน ทุกหน่วยมีความสำคัญเหมือนกันทุกหน่วย
.
“บิ๊กอุ้ย” พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ภาคตะวันออก ที่ เรือหลวงจักรีนฤเบศร จอดเทียบท่า ภายในท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ชลบุรี
โดยมี บิ๊กปู พลเรือเอก สุทธินันท์
สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ พลเรือโท รณภพ กาญจนพันธุ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ
พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พลเรือโทโกวิท อินทร์พรหม
ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 พลเรือโท วรวัฒน์ สุขชัย เจ้ากรมอู่ทหารเรือ พลเรือโท อนุชาติ อินทรเสน
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พลเรือตรี อุทัย ชีวะสุทธิ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือตรี กรวิทย์ ฉายะรถี ผู้บัญชาการกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ และนายทหารระดับสูง ร่วมพิธี
เมื่อเดินทางถึงเรือหลวงจักรีนฤเบศร ผู้บัญชาการทหารเรือได้ขึ้นแท่นรับการยิงสลุตคำนับ
กองเรือยุทธการ ได้จัดเรือหลวงบางปะกง ทำการยิงสลุตเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้บัญชาการทหารเรือ
19 นัด
พลเรือเอก ชาติชาย กล่าวให้โอวาทแก่กำลังพล โดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า
“ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบ เพื่อนข้าราชการและทหารที่รักทุกท่าน การมาตรวจเยี่ยมหน่วยของกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบในวันนี้ ถือเป็นความตั้งใจ หลังจากที่ผมรับหน้าที่ผู้บัญชาการทหารเรือ
ซึ่งพื้นที่แห่งนี้ นับเป็นพื้นที่สำคัญที่เป็นที่ตั้งของหน่วยกำลังหลักที่สำคัญของกองทัพเรือ ทั้งในส่วนกำลังรบ ส่วนยุทธบริการและส่วนการศึกษา โดยมีกำลังพลของกองทัพเรือปฏิบัติงานในพื้นที่นี้เป็นจำนวนมาก
ผมขอขอบคุณกำลังพลทุกหน่วยในพื้นที่สัตหีบ ที่มาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นในวันนี้
นับตั้งแต่ที่ผมได้มอบนโยบายผ่านระบบ VTC เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ให้กับหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือและหน่วยเฉพาะกิจที่ผ่านมานั้น ผมมีความตั้งใจในการมาเยี่ยมบำรุงขวัญหน่วยในพื้นที่ต่าง ๆ ในโอกาสแรก
ทั้งนี้เพื่อต้องการให้กำลังใจและมีโอกาสใกล้ชิดกำลังพลหน่วยห่างไกลมากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยในกองทัพเรือ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานในกรุงเทพ หรือหน่วยงานต่างจังหวัด ผมถือว่าทุกหน่วยมีความสำคัญเหมือนกันทุกหน่วย
ทั้งนี้ เนื่องจากองค์ประกอบสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนกองทัพเรือให้สามารถปฏิบัติทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ก็คือหน่วยงานทุกหน่วยงานในกองทัพเรือนั่นเอง
สำหรับนโยบายที่ได้มอบให้กับทุกหน่วยตามที่ได้มีการแถลงนโยบายแล้วนั้น เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่กำลังพลทุกนายของกองทัพเรือจะต้องช่วยกันขับเคลื่อนอย่างเต็มกำลังความสามารถต่อไป
ดังนั้น การปฏิบัติหน้าที่นับต่อจากนี้ไป ผมขอให้กำลังพลทุกคน ยึดมั่นและมีอุดมการณ์ในการทำหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ มีความวิริยะอุตสาหะ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและดำรงตนอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี
สิ่งสำคัญที่สุดที่เป็นพื้นฐานสำคัญ ในการที่จะทำให้กองทัพเรือมีพลังขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างเต็มประสิทธิภาพนั่น ก็คือ ทุกหน่วยจะต้องทำงานด้วยความสมัครสมาน สามัคคี มีจิตใจที่มั่นคงแน่วแน่ และมีเป้าหมายเดียวกัน คือการปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติและราชนาวีที่เรารัก
ซึ่งผมมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยคุณลักษณะของความเป็นชาวเรือ ที่ต้องทำงานร่วมกันเป็นทีม มีความอดทนและมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ผลของการปฏิบัติในทุกภารกิจก็จะสำเร็จลุล่วงไปได้เป็นอย่างดีตลอดไป
ทั้งนี้ ผมขอให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยยึดถือประโยชน์ของกองทัพเรือเป็นที่ตั้ง เพื่อร่วมกันเสริมสร้าง และพัฒนากองทัพเรืออันเป็นที่รักยิ่งของเรา ให้มีความเจริญก้าวหน้าและมั่นคง”
error: Content is protected !!